DAS GEMALTE ERKENNEN 

9.08-15.09.2019

Wernisaż: 9.08.2019 godz. 19.00

Konsulat Generalny w Kolonii
An der Alteburger Mühle 6, 50968 Köln

Wystawa „Das Gemalte erkennen” została przygotowana z okazji stuletniej rocznicy funkcjonowania Wydziału Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Malarstwo istniało na uczelni od samych jej początków w roku 1919. W czasie dzielącym ten moment od dnia dzisiejszego medium podlegało rozmaitym przekształceniom, niejednokrotnie przeżywając swoje kryzysy i renesans. Stało się w ten sposób dyscypliną wszechstronną, w której eksperyment artystyczny oraz indywidualne podejście do twórczości odgrywają podstawowe znaczenie. Wystawa przedstawia prace niemal 20 artystów, którzy proponują widzowi spojrzenie na malarstwo współcześnie i na to jak bardzo jest to medium różnorodne i wszechstronne. Wystawa stanowi jeden z najważniejszych zagranicznych eventów w programie obchodów stulecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Kuratorami wystawy są dr Tomasz Kalitko, dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP oraz dr Rafał Górczyński.

 

WYDZIAŁ MALARSTWA I RYSUNKU UAP

Wydział Malarstwa i Rysunku jest największą samodzielną jednostką na UAP. Wydział posiada bardzo szeroką ofertę dydaktyczną opartą o specjalności: rysunek, malarstwo, malarstwo w architekturze i urbanistyce, tkanina artystyczna, dokumentacja i konserwacja dzieł sztuki. Na Wydziale Malarstwa i Rysunku kreowane są wydarzenia artystyczne o ogólnopolskim zasięgu takie jak np. konkurs malarski „Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie” czy projekt „Teraz Rysunek”. Galerie wydziałowe pozwalają na realizację swoich projektów wystawienniczych zarówno pedagogom, jak i studentom. Ciągły rozwój kadry determinuje nowe inicjatywy w zakresie projektów badawczych, współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianego transferu wiedzy, nadając procesowi dydaktycznemu dynamiczny charakter.

Wystawa „Das Gemalte erkennen jest kolejną częścią projektu Ambasady Sztuki UAP w Kolonii jaką poznańska uczelnia artystyczna przygotowuję wspólnie z Konsulatem Generalny RP w Kolonii. Projekt Ambasady Sztuki UAP w Kolonii organizowany jest z okazji 100- lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu a także w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.