Joanna Marcinkowska | MULTIWERSUM

„We wszechświecie, w którym zachodzi wieczna inflacja, wszystko, co może się zdarzyć, rzeczywiście się zdarzy – a faktycznie zdarzy się nieskończoną liczbę razy”.
Alan Guth

wernisaż: 15 czerwca o godz 18.00
Galeria Sztuki w Mosinie
Wystawa potrwa do 7 lipca 2019

Multiwersum to pojęcie, które można rozumieć jako fenomen naukowy, filozoficzny i społeczny. W moim malarstwie to przede wszystkim wyraz fascynacji ludźmi i ich indywidualnością. Wieloświat to mnogość pojedynczych ludzkich rzeczywistości i perspektyw. To mozaika światów rzeczywistych i wyimaginowanych, różnorodność rodzajów postrzegania, rozmaitość dróg i sposobów dochodzenia do celu, a w końcu wielość prawd.

Malarskie multiwersum to relatywna wizja niemożliwości objawiająca się w rozbudowanych ikonograficznie scenach i nieprawdopodobnych spotkaniach sytuowanych w nierealnych przestrzeniach. Poprzez wizualną równorzędność wielu elementów przedstawienia, wszelkie postacie oraz sytuacje na obrazie wydają się prawdopodobnie tak samo możliwe do zaistnienia.
To obrazowa kreacja utopijnej rzeczywistości, gdzie nic nie jest wykluczone, a wszystko jest potencjalne i względne.
Joanna Marcinkowska

Joanna Marcinkowska
Ur. 1982 r. w Poznaniu. Studia na Wydziale Edukacji Artystycznej i na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Dyplom w 2007 i w 2008 roku. Od 2012 r. doktor sztuki w zakresie sztuk plastycznych. Adiunkt w XI Pracowni Malarstwa. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i grupowych w Polsce i za granicą.