Angelika Grzegorczyk, Adrian Szwarc | Netsuke

Wystawa podyplomowa
Promotor dr Daniel Koniusz
17-19.06, godz. 13.00-18:00
Pasaż Różowy, ul. Św. Marcin 47, lokal 17
PL

Rok 2019 to okres, w którym na półkach polskich księgarni coraz częściej zaczęły pojawiać się tytuły odwołujące się do kultury japońskiej, a na ulicach większych miast otwiera się coraz więcej rāmen barów, detronizując tym samym restauracje z sushi – utartą już ikonę lat dwutysięcznych. To też czas nielimitowanego internetu w telefonie, który stał się naturalnym przedłużeniem naszego życia, zacierając granice pomiędzy rzeczywistością a wirtualnością. Netsuke to małe rzeźby mocowane przy pasie kimona o najróżniejszych kształtach i kolorach, których zadaniem było zawieszanie woreczków na podręczne przedmioty. Swoją formą przypomina współczesne tamagotchi – aplikację AR (Augmented Reality – rozszerzona rzeczywistość) w telefonie.
Jednym z towarów eksportowych, reprezentujących politykę zagraniczną Japonii określaną hasłem Cool Japan, jest postać wirtualnego idola. Netsuke jest jedną z nich – wirtualną idolką, ideałem kobiety będącej wytworem męskiej fantazji i kultury internetu.

Wydarzenie towarzyszące Celebration: Poznań art week OFF

ENG

The year 2019 is the period in which the titles referring to the Japanese culture are more often appearing on the shelves of Polish bookshops, more rāmen bars appear on the streets of larger cities, thus dethroning sushi restaurants – the hackneyed icon of the 2000s. It is also the time of unlimited mobile internet, which has become a natural extension of our lives, blurring the boundaries between real and virtual. Netsuke are small sculptures attached to a kimono belt of various shapes and colors, the task of which was to hang pouches for handheld items. Its form resembles modern tamagotchi – AR (Augmented Reality) application on the phone.
One of the export goods, representing Japan’s foreign policy known as Cool Japan, is the figure of a virtual idol. Netsuke is one of them – ideal woman who is a product of male fantasy and internet culture.

This event is a part of Celebration: Poznań art week OFF