VI edycja konkursu na najlepszą teoretyczną pracę magisterską powstałą na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Konkurs skierowany jest do dyplomantów studiów magisterskich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w roku uzyskania przez nich dyplomu.
Konkurs ma charakter dwuetapowy. Do pierwszego etapu prace mogą zgłosić wszyscy opiekunowie, promotorzy i recenzenci teoretycznych prac magisterskich (po jednej pracy), po uzyskaniu zgody dyplomanta. Pierwszy etap polega na wyłonieniu 10. najlepszych prac spośród zgłoszonych.
W drugim etapie dokonany zostanie wybór najlepszej pracy teoretycznej, przez komisję składająca się z dwóch teoretyków reprezentujących obszar nauk humanistycznych spoza Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz jednego teoretyka z Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP. Komisja może również przyznać dwa wyróżnienia albo przyznać jedynie wyróżnienia bez wyboru najlepszej pracy.
Nagroda ma charakter finansowy. Najlepsza praca teoretyczna zostanie opublikowana w formie artykułu w „Zeszytach Artystycznych”. Wyróżnienia są nagrodą honorową. Nagroda jest niezależna i będzie wręczana przy tej samej okazji, co nagroda w Konkursie im. Marii Dokowicz.

Konkurs objęty jest patronatem prof. dr hab. Alicji Kępińskiej.
Dla zgłaszających:
Prace należy zgłaszać do 30 czerwca 2019 roku na jeden z poniższych adresów:
aleksandra.paradowska@uap.edu.pl
lub
marcin.szelag@uap.edu.pl
Zgłoszone prace należy dostarczyć wraz z jednostronicowym streszczeniem, w formie elektronicznej (pdf).
Osoby odpowiedzialne za organizację:
dr Aleksandra Paradowska, ad. Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP,
dr Marcin Szeląg, ad. Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP,


Regulamin konkursu na najlepszą pracę teoretyczną magisterską powstałą na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu