THE CITY_RECOGNIZE

TOMASZ KALITKO
MARCIN LORENC
JOANNA MARCINKOWSKA
DARIUSZ SUBOCZ

The exhibition on the occasion of the 100th anniversary of the University of Arts in Poznań

Muzeum Polskie w Ameryce zaprasza na wystawę z okazji stulecia działalności Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Wystawa przedstawi prace wybranych artystów pracujących na Wydziale Malarstwa i Rysunku, w tym: Dariusza Subocza, Joanny Marcinkowskiej, Tomasza Kalitko i Marcina Lorenca oraz zaprezentuje różne ich postawy twórcze, naukowe i badawcze.

Akademia Sztuk Pięknych przechodząc liczne zmiany pod egidą rektorów: Stanisława Teisseyre’a, Jarosława Kozłowskiego i Wojciecha Hory, zyskała swój specyficzny charakter, dzięki któremu pojawiło się wielu wybitnych artystów i pedagogów: Jerzy Schmidt, Lucjan Mianowski, Stanislaw Zamecznik, Waldemar Świerzy, Zbigniew Makowski oraz Magdalena Abakanowicz.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 10 maja o godzinie 19:00
w Sali Głównej Muzeum Polskiego w Ameryce
984 N. Milwaukee Ave., Chicago.


The Polish Museum of America invites you to the exhibition on the occasion of the 100th anniversary of the University of Fine Arts in Poznań.

The exhibition is organized by selected artists working at the Department of Painting and Drawing, including: Dariusz Subocz, Joanna Marcinkowska, Tomasz Kalitko, and Marcin Lorenc. It presents various creative and academic approaches.

The Academy of Fine Arts, having undergone numerous changes, was led by many rectors, including: Stanisław Teisseyre, Jarosław Kozłowski, and Wojciech Hore. The school gained its specific character, and produced many outstanding artists and educators among them: Jerzy Schmidt, Lucjan Mianowski, Stanislaw Zamecznik, Waldemar Swierzy, Zbigniew Makowski, and Magdalena Abakanowicz.

The PMA cordially invites you to the grand opening of the exhibition of the former Academy of Fine Arts, on May 10th at 7:00 pm at the PMA Great Hall, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago.