„ROZBIEG”

Dariusz Jabłoński

Bartosz Jagielski

Jacek Jagielski

Kaja Koster

Martyna Pająk

Marta Rzepińska

Marek Sitko

Eugenisz Skorwider

Konrad Smela

Marta Sucherska

Dawid Szafrański

Debora Wiśniewska

Jacek Wojciechowski

 

Galeria Działań, ul. Marco Polo 1, 02-776 Warszawa

Wernisaż 9 maja /czwartek/  2019 r., godz. 18.00.

Czas trwania wystawy: 09.05 – 5.06.2019 r.

 

Kurator wystawy – Jacek Jagielski

Aranżacja wystawy  – Dawid Szafrański

Projekt plakatu – Eugeniusz Skorwider

Organizowana wystawa odbywa się w szczególnym czasie a związana jest z moim jubileuszem 35 –  lecia  pracy twórczej i pedagogicznej a także ze 100 – leciem Wydziału Rzeźby  Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prezentuje ona wybrane postawy artystyczne studentów, absolwentów, pedagogów i artystów związanych z 7 Pracownią Rzeźby. Ukazuje i promuje, aktualne tendencje, zainteresowania i twórcze zmagania studentów, oraz różne drogi artystyczne absolwentów i  artystów, aktywnie funkcjonujących w życiu kulturalnym i artystycznym.  Od wielu lat datuje się współpraca 7 Pracowni Rzeźby  z warszawską Galerią Działań, poprzez organizację licznych wystaw, prezentacji i  konferencji a galeria wraz z jej kierownikiem artystycznym Fredem Ojdą  jest zawsze otwarta na kreatywne poszukiwania oraz prezentację autentycznych i artystycznych wypowiedzi twórczych.

Pracownia jest miejscem, w którym dokonują się poszukiwania własnego oblicza artystycznego poprzez określanie personalnych przestrzeni, czasu i miejsc. Istotą jest weryfikacja tego co znane, zetknięcie się z przestrzenią i samym sobą, zafascynowanie dialogiem między materią a swoim zaciekawieniem, odkrywanie rzeczywistości i znaczenie jej swoim dotykiem. Tu nauka, edukacja, doświadczenie przez pryzmat twórczości i aspekty rzeźby odkrywają nieznane dotąd obszary. W nich pojawiają się coraz to nowe pytania, obok których nie sposób przejść, a trzeba się do nich odnieść. Pojawiające się rozwiązania generują kolejne intrygujące sfery, rejony, one zaś implikują kolejne pytania pobudzające ciekawość poznania. Zmagania się z przestrzenią rzeczywistą, personalną i wyimaginowaną oraz pokonywanie oporu w wielu wymiarach jego pojmowania, także oporu materii, są elementami zasadniczo współtworzącymi pracownię, w której student dąży do stworzenia własnej tożsamości artystycznej.

Program zakłada ćwiczenia warsztatowe oraz realizacje w wybranym materiale studia z natury i alternatywne dla nich kreacje własne. Ważnym elementem kształcenia jest praca z aparatem fotograficznym, kamerą czy komputerem – tak w sferze ekspozycji i dokumentacji, jak i w obszarze twórczego przeobrażenia formy.

Celem i ambicją prowadzącego pracownię jest ponadto promowanie twórczości własnej studentów i ukazywanie ich osiągnięć przez udział w pokazach i partycypowanie w wystawach i wydarzeniach artystycznych tak na terenie uczelni jak i poza nią. VII Pracownia Rzeźby jest otwarta na szeroko rozumianą współpracę z twórcami i różnorakie kontakty artystyczne, które postrzegane są jako rozwinięcie i dopełnienie działań programowych.

Kurator  Jacek Jagielski