Maria Barańczyk | Azyl

5-7.06.2019
Galeria Rotunda UAP
wernisaż: 5.06, godz. 18.00

Instalacja “Azyl” jest próbą odpowiedzi na to czym jest bezpieczeństwo, schronienie czy sama ucieczka. Samo słowo “azyl” wydaje się pozytywnym, indywidualnym, niezależnym miejscem spokoju.
Jednak czy to zamknięcie na problemy, odcięcie się od nich jest najlepszą ucieczką?
Praca zbudowana z metalowych łańcuchów w pewien efemeryczny jednak nadal niepokojący sposób zadaje pytanie o samą konfrontację. Azyl istnieje przez zewnętrzne bodźce, one budują nasze osobiste, intymne pomieszczenia; czy te dosłowne, fizyczne, czy te bardziej metaforyczne, sytuacyjne, będące nieokreślonymi schronieniem naszego indywidualnego bezpieczeństwa.

Praca została zrealizowana w V Pracowni Rysunku.