18. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego

Kieszeń Vincenta

Poznań, 6–9 maja 2019

page1image1812800

Spotkania twórcze inspirowane pojęciami ze słownika Jana Berdyszaka

Tym razem inspirację twórczą do przygotowania idei oraz scenariuszy warsztatów stano- wić będą cztery wybrane pojęcia ze słownika Jana Berdyszaka. Każdy z uczestników może wybrać jedno lub dwa pojęcia jako punkt wyjścia dla działań twórczych.

Podczas 18. KIESZENI VINCENTA odbędą się również spotkania, prezentacje autorskie, dys- kusje i warsztaty, które rozwiną zdolności i umiejętności animatorów, nauczycieli, opieku- nów oraz pogłębią ich wiedzę. Otwarta zostanie wystawa wybranych dzieł z twórczości Jana Berdyszaka, ilustrująca wielowątkowe poszukiwania twórcze artysty. Omówiona zo- stanie jego wszechstronna twórczość, która była i jest inspirująca dla wielu pokoleń arty- stów, pedagogów i animatorów w ostatnim półwieczu.

organizatorzy:
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu | Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn

PROGRAM dla ZESPOŁÓW

PROGRAM dla SZKÓŁ