W PÓŁ DROGI

Marta Kupsch – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Eugeniusz Szeń – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

30.03-26.04.2019

Galeria Refektarz w Krotoszynie

Zapraszamy na wernisaż prac studentki Marty Kupsch i studenta Eugeniusza Szeńa, którzy reprezentują dwie Uczelnie Artystyczne w Poznaniu oraz we Wrocławiu i spotkają się oraz skonfrontują swoje prace w Krotoszynie „w pół drogi”.

Opieka kuratorska: Beata Ulbrych, Dawid Marszewski, Marek Jakubek

https://kok.krotoszyn.pl/wydarzenie-187-wernisaz_wystawy_w_pol_drogi-szczegoly-5722.html