Wiesław Napierała | Krucjata dzieci

wernisaż: 9.03.2019, godz. 17.30
Galeria Sztuki w Mosinie
Wystawa potrwa do 31.03.2019

Krucjata dziecięca, która miała miejsce w XIII wieku i której celem było wyzwolenie Jerozolimy z rąk muzułmanów, była jednym z najbardziej irracjonalnych zdarzeń w historii Europy. Brały w niej udział dzieci głównie z Francji i Niemiec, karmiąc się niedorzecznościami i zostawiając za sobą wszystkie racjonalne argumenty wypowiadane
nawet przez samego papieża.
Niepowstrzymywany przez nikogo wielotysięczny pochód przemierzał Europę i powoli wymierał, zmierzając do tragicznego celu, którym przeważnie była śmierć albo niewola muzułmańska.
Krucjata dzieci była inicjatywą samych uczestników tego pochodu, kierując się logiką świata dziecięcego i najprawdopodobniej nie do końca podlegając logice ludzi dorosłych. Protest, fascynacja, tęsknota za bliskimi czy też infantylnie rozumiana wiara – a może wszystko razem – były głównymi bodźcami do rozpoczęcia tej wędrówki. Kurs kolizyjny między światami dorosłych i dzieci czyni tę historię ponadczasową, generując pytania dotyczące wielu aspektów egzystencji nie tylko jednostki, ale i całej ludzkości.
Przedstawione na wystawie prace są próbą syntetycznego przedstawienia wędrówki przez sacrum i profanum, stając się ilustracją nicości i chorobliwej dewocji dorosłych.