ZNANE / NIEZNANE
Pokaz wybranych prac studenckich z Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa / Katedra Interdyscyplinarna

kurator: prof. UAP Rafał Boettner-Łubowski / współpraca: as. st. Aleksander Radziszewski
wernisaż: 19.III. 2019, godz. 19.00 / czas trwania wystawy: 19.03.2019-06.04.2019
Galeria Jerzego Piotrowicza „Pod Koroną”, ul. Kramarska 3/5 w Poznaniu.
Wystawa jest objęta patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
W wystawie udział biorą: MAGDALENA BIELAWSKA, MONIKA BYSZEWSKA, WEIZHI CHEN, MICHALINA CHUDZIŃSKA, AGNIESZKA KLARZAK, PAULINA MISIAK, KAROLINA OCHOCKA, AGNIESZKA PALUSZYŃSKA, WERONIKA SZUSTAK, BEATA PIOTROWSKA, ALEKSANDER RADZISZEWSKI, MARTA RUSZCZYŃSKA-ZIELIŃSKA, NATALIA SAJA, OLIWIA SZEPIETOWSKA, ALEKSANDRA SZUBERT, KRYSTIAN SZYMCZAK, ALDONA TALARCZYK, JAGODA WITKOWSKA.

Jerzy Piotrowicz (1943-1999) – artysta z rozmaitych powodów niezwykle popularny w poznańskim środowisku artystycznym – zasłynął w latach 80. i 90. ubiegłego wieku swoimi nawiązaniami do określonych przejawów sztuki dawnej. Strategie tego rodzaju są także udziałem wielu innych współczesnych twórców, którzy wspomniane odniesienia mogą jednak sytuować w zdecydowanie odmiennych kontekstach poszukiwań twórczych, ale mogą je również ukierunkowywać na obszary XX-wiecznych „tradycji artystycznych”, także tych o proweniencji awangardowej.
Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki, funkcjonująca przy Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – zachęca studiujące w niej osoby do podejmowania rozmaicie pojmowanych relacji dialogicznych i polemicznych wobec szeroko rozumianego dziedzictwa artystycznego i kulturowego, zarówno tego o tradycyjnym charakterze, jak i tego, które zdecydowanie wykracza poza normy uznanych kanonów dawnej sztuki. Prezentacja tego rodzaju wypowiedzi artystycznych Studentów i Studentek Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki oraz ich aluzyjna konfrontacja ze strategiami dialogicznymi Jerzego Piotrowicza – stanowi zapewne najważniejszy cel wystawy „Znane / Nieznane”. Z całą pewnością jednak nie wyklucza to oczywiście innych jeszcze możliwości interpretacji zaproponowanego na pokazie zestawu prac – prac, powstałych w różnych mediach oraz w różnych konwencjach współczesnych sztuk wizualnych. Wystawa jest pierwszą prezentacją Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki w poznańskiej Galerii Jerzego Piotrowicza. Pracownia istnieje od 2013 roku. Jej założycielem i prowadzącym jest prof. UAP Rafał Boettner-Łubowski.