Informujemy o możliwości ubiegania się o wyjazd na Tajwan w ramach wymiany z Shih Chien University na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020.

Kierunki do wyboru to:

  • Communication Design
  • Industrial Design
  • Fashion Design

W ramach oferty studenci mają możliwość bezpłatnej nauki na Shih Chien University przez okres jednego semestru. Koszty utrzymania i przelotu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Ostateczny termin składania dokumentów: 25.03.2019 (poniedziałek)

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie kompletu dokumentów na adres international@uap.edu.pl

  1. wykaz ocen ze wszystkich lat studiów,
  2. portfolio (w formie cyfrowej),
  3. zaświadczenia o znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B1.

Na podstawie powyższych dokumentów komisja zakwalifikuje do wyjazdu 3 osoby.

Więcej informacji o Shih Chian University pod adresem: http://en.usc.edu.tw/

Fact Sheet-2019 Fall Semester

Shih Chien University English-taught Courses List