KSIĄŻKA I CO DALEJ

Wystawa prac studentów i absolwentów UAP, którzy studiowali w Pracowni Książki Artystycznej. Na pokazie prezentowane są książki artystyczne, unikatowe obiekty książkowe, prace z zakresu poezji wizualnej (kaligramy), animacje liternicze, filmy wideo. Większość prac pochodzi z kolekcji Pracowni Książki Artystycznej.
uczestnicy wystawy:
Aleksandra Jurek, Aleksandra Polerowicz, Grigorij Popov, Daria Grabowska, Daria Kruszka, Evgeniia Klemba, Karolina Lorek, Katarzyna Bogusz, Katarzyna Śpikowska, Michalina Targosz, Paulina Zajkowska, Weronika Wronecka, Katarzyna Wąsowska, Marika Opas, Magdalena Bielawska, Mani Mehrvarz, Michał Strychowski, Sonia Hudokowa, Barbara Melnyk, Viktoriya Pidhurska, Marta Ruszczyńska, Beata Piotrowska
kurator wystawy:
dr hab. Tomasz Wilmański ad. UAP
współpraca:
Joanna Adamczewska

5 – 17.02.2019
Galeria Design UAP, ul. Wolnica 9, Poznań

Projekt finansowany z budżetu Miasta Poznania
#poznańwspiera

 

Chodzi o stworzenie zespołów słów, które jako całość
stanowią werbalną, wokalną i wizualną przestrzeń przekazu,
trójwymiarowe ciało języka, ciało to zaś jest nosicielem
własnego szczególnego konkretnego ‘estetycznego przesłania’.
[Max Bense]
Książka artystyczna to książka zrobiona dla niej samej,
nie zaś dla informacji, którą zawiera.
[Dick Higgins]
Zrobić książkę znaczy zrealizować jej idealną sekwencję
czasoprzestrzenną za pomocą tworzenia równoległej
sekwencji znaków, werbalnych lub innych.
[Ulises Carrión]

Zacytowane powyżej sentencje są w dużej mierze adekwatne do zjawiska jakim jest książka, stanowiąca ważne medium artystyczne we współczesnej sztuce. Protoplastów obecnego kreatywnego myślenia o książce można znaleźć w nurtach sztuki jaka rozwijała się podczas Wielkiej Awangardy na początku XX wieku tj. futuryzm, dadaizm czy surrealizm. Rozwój książek realizowanych przez artystów przebiegał równolegle do nowego przewartościowania pojmowania tekstu, czy samej litery (poezja konkretna i wizualna), traktując je przede wszystkim jako byt samodzielny – wizualny czy optofonetyczny (będący swoistą partyturą do wykonania wokalnego), stanowiący tym samym unikatowe dzieło sztuki.
Pracownia Książki Artystycznej działająca w Katedrze Interdyscyplinarnej na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP w swoich głównych założeniach edukacyjnych kładzie nacisk na wypracowanie kreatywnego stosunku studentów do problematyki związanej z zagadnieniami związanymi z książką artystyczną i szeroko pojmowaną poezją wizualną.
Prace realizowane w pracowni są związane zarówno z kodeksową książką artystyczną (gdzie studenci wykorzystują swoje doświadczenia z zakresu malarstwa, fotografii, rysunku etc.), oraz z unikatowymi obiektami książkowymi, jak i z kształtowaniem utworów literniczych z zakresu poezji wizualnej, dźwiękowej, animacji literniczej czy hipertekstu. Podstawowym kryterium myślenia w pracowni jest problem sztuki, a w wykonywanych przez studentów pracach semestralnych istotna jest umiejętność wykorzystania medium, jakie stanowi w tym wypadku szeroko rozumiana książka (jej forma, zawartość intelektualna i wizualna) oraz nieodłącznie, od wieków z nią związanych – liter, słów, tekstu.

Tomasz Wilmański