Serdecznie zapraszamy na wystawę prac Rafała Kotwisa, rzeźbiarza, który zaprezentuje zupełnie nowy, eksperymentalny cykl prac.

Kluczem do wystawy stał się sam jej tytuł: „Kuszenie Zbrush’a”. Rafał Kotwis, rzeźbiarz, po raz pierwszy przedstawi prace związane z jego doświadczeniami z grafiką i drukiem 3d. Prezentowane dzieła są wynikiem zderzenia się autora z nową technologią i tym, w jaki sposób prowokuje ona nieograniczonymi możliwościami. Punktem wyjścia stał się warsztat, wyobraźnia i ukryte fascynacje, uwolnione od intelektualnej analizy. Potencjał nowej technologii nakłonił autora do specyficznej wypowiedzi, która mocno odbiega od dotychczasowych jego dokonań, a tytuł wystawy sprowokował do zaprezentowania tychże dokonań.

Galeria Jak, Święty Marcin 37
05.12.2018 – 20.12.2018
wernisaż: 19.00
wstęp wolny

Czas trwania wystawy: 05.12 – 20.12
(wystawa będzie otwierana po umówieniu telefonicznym pod nr 693083144)

dr Rafał Kotwis – rzeźbiarz
Urodził się w 1978 roku w Złotowie, W latach 1994 – 1999 r. uczęszczał do Technikum elektronicznego we Wronkach. Od 2000 do 2005 roku studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W latach 2002 – 2005 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na wydziale Nauk Społecznych, kierunek Filozofia. W 2005 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w zakresie rzeźby u Prof. Józefa Petruka. W 2012 roku obronił tytuł doktora sztuk plastycznych.
Kierownik (PO) I Pracowni Studyjnej Rzeźby Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz wykładowca przedmiotu „Techniki komputerowe w rzeźbie”. Obecnie Prodziekan Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Brał udział w ponad sześćdziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Jego prace drukowane były w ponad piętnastu publikacjach, w tym autorskiej monografii „Ekspozytory”.
Czynny udział w projektach badawczych min. „Badanie problemu uprzedmiotowiania dzieła sztuki, zacierania granic między funkcją estetyczną, a praktyczną czy użytkową.”, „Pomiędzy przestrzenią wirtualną a fizyczną – nowy wymiar rzeźby, „Segregator obecności – definicja współczesnego dzieła sztuki” (kier. prof. dr hab. Sławomir Kuszczak), „Arteterapia i rozwój osobisty” (kier. dr hab. Robert Bartel)
Tworzy w takich materiałach jak: brąz, poliester, stal, elektronika i grafika 3d. Bliższe jest mu stanowisko producenta niż artysty. We wczesnych pracach podejmował problemy estetyzacji codzienności i wyrosłego na jej gruncie mechanizmu anestetyki jako swoistej dysfunkcji kulturowej czasów obecnych. Z premedytacją wykorzystywał „predykaty” kultury masowej oraz jej stylistyki uwodzenia. Obecnie skupia swą uwagę na problemie immersji sztuki. Pracuję nad serią grafi-obiektów „Made by Kotwis”, w których łączy estetykę z funkcjonalnością. Inspiruje go wszechobecna dehumanizacja wynikająca ze zawłaszczania świata przez elektronikę, która zastępuje nam świat codzienny bądź staje się filtrem przez, który go doświadczamy. Żyje i pracuje w Poznaniu