Jarosław Janas | 2h 54″

26.11 – 30.11.2018

Galeria Rotunda UAP – 100/100


dr Jarosław Janas ad.

Urodził się w 1981 roku w Opolu. Studia Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni serigrafii prof. M. Pawłowskiego 2007 r. Doktorat 2013 r. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Grafiki i komunikacji Wizualnej w II Pracowni Grafiki – Serigrafia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach 2002 2003 studia na wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Opolskiego.1997-2002. Brał
udział w ponad 90 wystawach w kraju i zagranicą. Trzykrotny laureat TGP w Katowicach. Wykazuje wiele zainteresowań.