Aliona Kryshtofik
#kawowaceramika
#coffeeceramics

8 – 30.11.2018

Galeria DESIGN UAP
ul. Wolnica 9
Poznań

wernisaż: 8.11.2018
godz. 18:00

 

#kawowaceramika #coffeeceramics

Wystawa jest początkiem drogi badawczej wokół tematu ceramiki przemysłowej, na co dzień wykorzystywanej w kawiarniach. Projekt angażuje ludzi z branży, wielbicieli kawy i miłośników dobrej jakości ceramiki.
W czasach „trzeciej fali kawy” rośnie świadomość jakości napoju, otwierając pole do nowych poszukiwań w ceramice. Wstępny pomysł na stworzenie zmysłowej ceramiki został poparty przez baristów. We współpracy z lokalną palarnią kawy w Warszawie współtworzę prototypy naczyń o różnych właściwościach taktylnych, konsultuję nowe pomysły i zgłębiam wiedzę o kawie.
Ponieważ nasze uczucia są niezwykle ważne w życiu codziennym, możemy poprawić doświadczenie codziennego użytkowania, ucząc się projektowania za pomocą zmysłów.
Zapraszam do samodzielnego sprawdzenia każdego elementu wystawy.

 


 

The exhibition is the beginning of a research route around the subject of industrial cafe ceramics. The project brings together people from the coffee industry, coffee lovers and enthusiasts of good quality ceramics.
At the time of the „third wave coffee”, the awareness of the quality of the drink is increasing, creating a field for new explorations in ceramic design. The initial idea of creating sensual ceramics was supported by baristas. In cooperation with a local coffee roaster in Warsaw, I co-create prototypes of cups with different tactile properties, consult new ideas and explore knowledge about coffee.
As our feelings are extremely important in everyday life, we can improve everyday use experience learning how to design with our senses.
I invite you to explore each element of the exhibition yourself.