Wystawa Imagining Poland – Polish Movie Poster prezentuje selekcję polskiego projektowania graficznego na polu plakatu filmowego od roku 1945 do dnia dzisiejszego ze szczególnym uwzględnieniem prac stworzonych po 1989 roku.

Mając na celu pokazanie współczesnych plakatów, ta wystawa udowadnia, że polscy plakaciści nie tylko nie powiedzieli swojego ostatniego słowa wraz z końcem „polskiej szkoły plakatu”, ale, że rozwijali swoje koncepcje twórcze w wielu ciekawych kierunkach, zachowując pozycje liderów światowego projektowania graficznego.
Polski plakat po 1989 roku był i wciąż jest wysoko ceniony na wszystkich najważniejszych przeglądach projektowania graficznego (festiwalach, biennale etc.) na całym świecie. Od USA do Australii przez Europę i Azję, polscy designerzy wciąż wygrywają prestiżowe nagrody – grand prix and honored mentions – dedykowane projektowaniu graficznemu.
Wystawa “Imagining Poland – Polish Movie Poster” jest wspólnym projektem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP) oraz Hong Kong Design Institute (HKDI) wspieranym przez Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Hong Kongu oraz Instytut Polski w Pekinie. Organizacja tego wydarzenia stanowi część międzynarodowego programu kulturalnego zorganizowanego przez UAP z okazji 100 odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia uczelni UAP.
Pośród artystów biorących udział w projekcie znaleźli się zarówno artyści współcześni, jak i ci już nie żyjący. Łącznie na wystawie zaprezentowanych kilkaset prac kilkudziesięciu twórców. Wśród nich znaleźli się m.in. tacy twórcy jak należący do najbardziej doświadczonej grupy T. Bogusławski, E. Skorwider, A. Pągowski, L. Drewiński, G. Marszałek czy M. Adamczyk. Ich prace zaprezentowane zostały w sąsiedztwie plakatów wykonanych przez artystów średniego pokolenia, takich jak m.in. M. Markowski, M. Skorwider, Sz. Szymankiewicz. Na wystawie znajdą się również dzieła najmłodszych artystów, którzy mają jednak na swoim koncie już kilka poważnych nagród, jak m.in. J. Jędrysek, P. Marzol, B. Mamak, G. Myćka.
Wystawa stanowi doskonałą ilustrację przemian, które zaszły na polu twórczości plakatowej w Polsce w ciągu ostatnich ponad 70 lat. Malarski styl zapoczątkowany przez tzw. „polską szkołę plakatu” ulegał stopniowej transformacji i został zastąpiony przez wizualny język symbolicznej i metaforycznej wizualności. Jakkolwiek ślady malarskości są w dalszym ciągu widoczne w wielu współczesnych plakatach, to współczesny główny nurt operuje już zupełnie innymi środkami ekspresji, które są silnie zapośredniczone przez tzw. nowe media. Tak zwany ‘plakat edycji własnej’ (self-edition poster) zwany również plakatem autorskim w wielu przypadkach bezpośrednio nawiązuje do tradycji polskiego plakatu i w równie umiejętny sposób używa wizualnych skojarzeń oraz różnorodnych stylistyk w celu formułowania klarownych wypowiedzi plastycznych. Jest w tym tak precyzyjny, jak nigdy wcześniej. Projekty współczesnych twórców odrywają się niejednokrotnie od pierwotnych form ich rozpowszechniania – przekraczają wymiar formatów (100 x 70) i materiałów (papier) za pośrednictwem, których były tradycyjnie rozpowszechniane.
Dzisiaj są prezentowane w przestrzeni miejskiej (m.in. na billboardach czy city- lightach), podobnie jak na innych nośnikach cyfrowych i w internecie.

 
Nawiązując do tych współczesnych przekształceń plakatu w szerzej percypowany komunikat wizualny, niniejsza wystawa, staje się kombinacyjną i interaktywną grą, w której widz zostaje skonfrontowany z dziełami sztuki poprzez zespolenie medium i przekazu. Plakaty zostały bowiem pokazane w niekonwencjonalny sposób – za pomocą tradycyjnych projektorów slajdów. Rzucone na kartonowe ściany, które przywołują porzucony przez nie papier. Ta forma prezentacji nawiązuje do tematu wystawy – plakatu filmowego. Plakaty będące zapowiedzią filmów same stają się tutaj przedmiotem projekcji.

 
Mam szczerą nadzieję, że wystawa ta dostarczy publiczności wspaniałych wrażeń oraz stanowić będzie impuls do rozbudowanych przemyśleń na temat kondycji współczesnego projektowania graficznego w Polsce i na świecie. Posłuży również jako swoisty repertuar inspiracji i pomysłów dla współczesnych twórców poszukujących kontaktu z najlepszymi wzorami znanymi z przeszłości.

KURATOR: MATEUSZ BIECZYŃSKI

 

http://www.hkdi.edu.hk/en/news/news-detail.php?news_id=544


IMAGING POLAND
Polish Film Poster
Exhibition curator: MATEUSZ BIECZYŃSKI

Film Poster from Poland represents the highest quality of the form and the content. Its history started in 1918, when Poland regained own independence after 123 years of foreign domination. The production of Polish graphic designers became a world-phenomena in 50s and 60s of the 20 th century. Since that time creators of posters in Poland started to be broadly recognized and frequently awarded on most prominent design festivals and biennales worldwide.

Nowadays likewise the Polish poster is keeping the high level of proficiency and is influencing many other graphic designers in Europe, America and Asia.
The exhibition “Imaging Poland” presents a selection of almost 200 posters made by more than 70 artists in the period between 1928 and 2018. The main idea standing behind this coupling was the intention to show a variety of styles and techniques.

Among exhibited works the public can find many examples of works belonging to so called Polish School of Poster – an aesthetic tendency in poster production developed by Polish artists in the post- war period, which was a combination of the expression of painting and the consistency of the graphic metaphor.
A special place in the exhibition should be assigned to poster designers connected with the University of the Arts Poznan – the main organisational partner of Hong Kong Design Institute for this exhibition project. Works of such artists like Eugeniusz Skorwider, Grzegorz Marszałek, Mirosław Adamczyk, Marcin Markowski, Szymon Szymankiewicz or Grzegorz Myćka are representing an original approach to posters and are a visible Poznan originated contribution to the world spectrum of unique artistic identities on that field of graphic creation.