Obchody ŚŚ. Piotra i Pawła w Poznaniu opus 22

ASOCJACJA 2006
(Polski Nurt Teatru Plastycznego)
29.06.2018


ULOTKA

Asocjacja 2006 tradycyjnie od lat hucznie celebruje święto patronów Miasta św. św. Piotra i Pawła. Tym razem grupa artystów plastyków, aktorów i muzyków zaprezentuje dwa widowiskowe spektakle.

„Poszukiwacze”
Widowisko wędrowne
Start; ul Kramarska 3/5 – Galeria Jerzego Piotrowicza pod Koroną
Godz. 13 30 – wstęp wolny
Widowisko wędrowne z okazji dnia śś. Piotra i Pawła w Poznaniu. Będzie to spektakl wędrowny, rozgrywający się głównie wokół Ratusza, skonstruowany tym razem na bazie tekstów dramatów Calderona de la Barca. Jest to powrót do tradycji rozpoczętej przez Asocjacje Kółka Graniastego, a dokładnie prof. Jarka Maszewskiego i jego współpracowników. W tym dniu podejmiemy działania połączone z uroczystą sesją Rady Miasta – symbolem głosu ludu;. Wspólna aktywność ma na celu integrację zarówno środowiska artystycznego, radnych i jak i mieszkańców i gości zgromadzonych na płycie Starego Rynku. W naszym widowisku wykorzystamy toposy życia jako snu i świata jako wielkiego teatru rozsławione dzięki dramatom Calderona. Toposy te osadzone w rodzimej tradycji staną się podstawą opowieści o patronach Miasta.
Spektakl Piotra Tetlaka, Janusza Stolarskiego i Jacka Hałasa
Reżyseria: Janusz Stolarski
Inscenizacja i scenografia: Piotr Tetlak
Muzyka: Jacek Hałas
Kostiumy: Natalia Rejszel
Występują: Julia Hałas, Jagoda Gruszczyńska, Sylwia Martyniuk, Marta Pautrzak, Antoni Hałas, Jacek Hałas, Jakub Hałas, Jonasz Hałas, Paweł Stachowczyk, Janusz Stolarski, Szymon Stolarski, Piotr Tetlak, Krzysztof Urban, Piotr Harytoniuk, Dobrawa Deczkowska, Aleksadra Deczkowska
Producent: Renata Stolarska / współpraca Jagoda Gruszczyńska
Realizacja: Fundacja Asocjacji 2006 /Teatr Asocjacja 2006

„Rabin Maharal i Golem”
czyli
Prawda i śmierć

na podstawie tekstu Macieja Rembarza
Spektakl plenerowy
Brama Poznania ICHOT
Amfiteatr nad Cybiną
Godz. 21 30 – wstęp wolny

Rekonstrukcja, po dziewięciu latach od prapremiery, dużego plenerowego widowiska w reż. Lecha Raczaka pt. Rabin Maharal i Golem;. Będzie to produkcja przygotowana na podstawie scenariusza tego znanego twórcy tworzącego już w ramach Asocjacji (ostatni raz w 2012 roku). Przedstawienie opowie kolejną wersję legendy praskiego Golema (ulepiony z gliny – jak biblijny Adam – został ożywiony słowem emet – prawda, włożonym mu w usta w toku magicznego rytuału) i jego twórcy (Juda Loew ben Bazalel, znany jako Maharal, urodził się w Poznaniu w 1525 roku, w rodzinie słynnej we wspólnocie żydowskiej z kilku pokoleń rabinów i uczonych). Prezentując ją z premedytacją pomieszamy sacrum i profanum, zmyślenie i fakty, historię z legendami o poznańskich rabinach i anegdotami z miejskich kronik, tragedię z farsą, odległą przeszłość z teraźniejszością, ludzką ułomność z porywami wielkości. Najważniejszym wątkiem będzie zderzenie słów prawda i śmierć, obu zawartych w hebrajskim wyrazie emet. Prawda w legendzie o Golemie jest źródłem życia, choć być może jest to źródło trujące, gdyż tak chcą i Bóg i Szatan.
Scenariusz i reżyseria – Lech Raczak
Kierownictwo artystyczne, Scenografia i obiekty plastyczne – Piotr Tetlak
Kostiumy – Ewa Tetlak
Grafika i projekcje video – Jakub Psuja
Muzyka – Katarzyna Klebba i Paweł Paluch
Aktorzy: Daria Anfelli, Agata Wawrzyniak, Tadeusz Ratuszniak, Paweł Stachowczyk, Leszek Wołczyk, Robert Zawadzki; zespół Teatru CST – Wojciech Kadłubiec, Tomasz Majorek, Łukasz Matuszek, Bogusław Słupczyński
Producent: Renata Stolarska / współpraca Jagoda Gruszczyńska