Wystawa Końcoworoczna UAP
28.05-01.06.2018

wernisaż: 28.05.2018, godz. 12.00
godziny otwarcia: 12.00-18.00

Budynek A 
Al. Marcinkowskiego 29

Podczas Wystawy Końcoworocznej 2017/18 ponad 140 pracowni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przedstawi rezultaty swojej wielomiesięcznej pracy twórczej. Jak co roku przedstawione zostaną często odmienne, twórcze rozwiązania stworzone w różnych mediach. Prezentacja dokonań studentów będzie również okazją do doświadczenia szerokiego przekroju autorskich rozwiązań i sposobów, w jaki myślą młodzi artyści, stojący na początku swojej drogi artystycznej.

Prezentacje pracowni poprzez włączenie ich w Poznań Art Week i ekspozycje w przestrzeniach poza Uniwersytetem Artystycznym, staną się okazją do konsolidacji młodych twórców z szerokim poznańskim środowiskiem artystycznym i dotarciem do szerokiego grona odbiorców.

W przestrzeni miejskiej pojawia się wystawy takie jak: “Amator” (Biuro Poznań Art Week), “Trzeba powiedzieć! (…)” (Galeria Tak), Double Tap (dawny Dom Książki), Czas Niezaprzeszły (Galeria Luka), Made in.between East : West (R20), Out of Place (Szewska 16)

Aula

Wybrane prace Wydziału Malarstwa i Rysunku
Pracownia Programów Edukacyjno-Projektowych
i Współpracy z Przemysłem
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. zw. UAP – I p. hol (przed Aulą)
Pracownia Rysunku III
dr Barbara Pilch, ad, p.o. kierownik – s. 301, hol
Pracownia Rysunku VII
dr Jakub Malinowski, ad, p.o. kierownik – s. 6
Pracownia Rysunku VIII
dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, prof. nadzw. UAP – s. 302
Pracownia Rysunku XI
prof. dr hab. Bogdan Wojtasiak, prof. zw. UAP – s. 7
Pracownia Rysunku XIII
dr Adam Nowaczyk, ad – s. 305
Pracownia Rysunku XIV
prof. dr hab. Jerzy Hejnowicz, prof. zw. UAP – s. 308
Pracownia Rysunku XV
prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski, prof. zw. UAP – s. 111
Pracownia Malarstwa I
prof. dr hab. Krzysztof Markowski, prof. zw. UAP – s. 305
Pracownia Malarstwa IX
dr hab. Marek Haładuda, prof. nadzw. UAP – s. 6
Pracownia Tkaniny Artystycznej I
prof. dr hab. Anna Goebel, prof. zw. UAP – s. 1
Pracownia Malarstwa IV
prof. dr hab. Andrzej Zdanowicz, prof. zw. UAP – s. 302
Pracownia Malarstwa XIII
prof. dr hab. Grzegorz Ratajczyk, prof. zw. UAP – s. 310
Pracownia Rzeźby III
prof. dr hab. Danuta Mączak, prof. zw. UAP – s. 111A
Pracownia Rzeźby IV
prof. dr hab. Wiesław Napierała, prof. zw. UAP – s. 15
Pracownia Rysunku Anatomicznego
prof. dr hab. Sławomir Kuszczak, prof. zw. UAP – s. 311
Pracownia Rzeźby VII
prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. zw. UAP – s. 312
Pracownia Rzeźby X
prof. dr hab. Andrzej Banachowicz, prof. zw. UAP – s. 2, s. 3
Warsztat Tkacki
mgr Agnieszka Zaprzalska, labor. – s. 2, s. 3
Pracownia Projektowania Wnętrz Krajobrazowych
dr Piotr Kęska, ad p.o. kierownika – s. 205, s. 206
Pracownia Bioniki I
prof. dr hab. Marek Owsian, prof. zw. UAP – s. 202
Pracownia Bioniki II
prof. dr hab. Wojciech Hora, prof. zw. UAP – s. 203
Pracownia Interpretacji Przestrzeni
prof. dr hab. Andrzej Wielgosz, prof. zw. UAP – s. 204
Pracownia Rewitalizacji Krajobrazu
dr hab. Sławoj Dreszer, prof. nadzw. UAP – s. 205, s. 206
Pracownia Woda w Krajobrazie
dr hab. Izabela Idzikowska-Bzdręga, prof. nadzw. UAP – s. 203
Pracownia Projektowania Mebla III
dr Mateusz Wróblewski, ad – s. 20
Pracownia Projektowania Architektonicznego II
dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. nadzw. UAP – s. 102
Pracownia Projektowania Architektonicznego III
dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. nadzw. UAP – s. 102, hol I p.
Pracownia Projektowania Architektonicznego V
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, prof. nadzw. UAP – s. 102, hol I p.
Pracownia Projektowania Architektonicznego VI
dr inż. arch. Michał Ankiersztajn, ad – s. 102, hol I p.
Pracownia Projektowania Urbanistycznego
i Planowania Przestrzennego
dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. nadzw. UAP – s. 102, hol I p.
Pracownia Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego
dr inż. arch. Michał Ankiersztajn ad – s. 102, hol I p.
Pracownia Projektowania Architektonicznego IV
dr inż. arch. Tomasz Piwiński ad., p.o. kierownik – s. 102
Pracownia Elementów Projektowania
prof. dr hab. Katarzyna Jeziorkowska, prof. zw. UAP – s. 102
II Pracownia Detalu w Architekturze
dr Miron Regulski, ad p.o. kierownik – hol I p.
Pracownia Architektury Wnętrz I
prof. dr hab. Janusz Stankowski, prof. zw. UAP – s. 104
Pracownia Projektowania Wystaw I
prof. dr hab. Eugeniusz Matejko, prof. zw. UAP – s. 104
Pracownia Scenografii I
prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti, prof. zw. UAP – s. 07
Pracownia Rysunku I
prof. dr hab. Joanna Imielska, prof. zw. UAP – s. 303
Pracownia Rysunku II
dr hab. Anna Tyczyńska, prof. nadzw UAP – s. 309, hol II p.
Pracownia Malarstwa I
prof. dr hab. Andrzej Leśnik, prof. zw. UAP – s. 311
Pracownia Malarstwa II
prof. dr Mariusz Kruk, prof. zw. UAP – s. 303
Pracownia Malarstwa X
prof. dr hab. Piotr C. Kowalski, prof. zw. UAP – s. 301
Projektowanie Mebla st. II stopnia
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. zw. UAP – I p. hol przed Aulą

Budynek B 
ul. por. Lewandowskiej 20

I Pracownia Grafiki – Wypukłodruk
prof. dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. zw. UAP – s. 202
II Pracownia Grafiki – Serigrafia
prof. dr hab. Mirosław Pawłowski, prof. zw. UAP – s. 310
III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk
prof. dr hab. Piotr Szurek, prof. zw. UAP – s. 210
IV Pracownia Grafiki – Litografia
prof. dr hab. Stefan Ficner, prof. zw. UAP – s. 402
VI Pracownia Grafiki – Grafika Cyfrowa
dr hab. Maciej Kurak, prof. nadzw. UAP – s. 403
Pracownia Plakatu I
prof. dr hab. Grzegorz Marszałek, prof. zw. UAP – s. 303, hol III p.
Pracownia Plakatu II
prof. dr hab. Eugeniusz Skorwider, prof. zw. UAP – s. 302, hol III p.
Pracownia Wydawnictw
prof. dr hab. Krzysztof Molenda, prof. zw. UAP – s. 303, hol III p.
Pracownia Interfejsu Graficznego
dr hab. Wojciech Hoffmann, ad – s. 313, hol III p.
Pracownia Ilustracji Wydawniczej
prof. dr hab. Mirosław Adamczyk, prof. zw. UAP – s. 304, hol III p.
Pracownia Projektowania Litery
prof. dr hab. Krzysztof Kochnowicz, prof. zw. UAP – s. 301, hol III p.
Pracownia Grafiki Informacyjnej
dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. nadzw. UAP – s. 305, hol III p.
Pracownia Projektowania Opakowań
dr Krzysztof Kwiatkowski, ad – s. 305, hol III p.
Pracownia Wydawnictw
prof. dr hab. Krzysztof Molenda, prof. zw. UAP – s. 303, hol III p.
Pracownia Znaku i Identyfikacji
dr Wojciech Janicki, ad – s. 301, hol III p.
Pracownia Grafiki Kinetycznej
dr Mateusz Kokot, ad – s. 312, hol III p.
Pracownia Rzeźby I
dr Rafał Kotwis, ad p.o. kierownik – s. 121
Pracownia Rzeźby II
dr hab. Karolina Komasa, prof. nadzw. UAP, p.o. kierownik – s. 220
Pracownia Rzeźby V
prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. zw. UAP – s. 120
Pracownia Rzeźby VIII
prof. dr hab. Kazimierz Raba, prof. zw. UAP – s. 221
Pracownia Rzeźby IX
prof. dr hab. Sławomir Brzoska, prof. zw. UAP – s. 321
Pracownia Obrazowania Przestrzennego
dr Jarosław Bogucki, ad – s. 221A
Warsztat Ceramiki
dr Wojciech Tężycki, labor. – s. 21
Pracownia Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego
dr hab. Piotr Szwiec, prof. nadzw. UAP – s. 201
Pracownia Fotografii I
dr Janusz Oleksa, st. wykł. – s. 101, s. 102, s. 112, I p. ściany Atrium
Pracownia Fotografii II
dr Jarosław Klupś, ad – s. 103, s. 107, s. 112, I p. ściany Atrium
Pracownia Fotografii III
dr hab. Sławomir Decyk, ad. – s. 113, s. 102, I p. ściany Atrium
Pracownia Fotografii IV
dr hab. Piotr Chojnacki, prof. nadzw. UAP – s.112, s. 101, I p. ściany Atrium
Pracownia Fotografii V
prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn, prof. zw. UAP – s. 101, I p. ściany Atrium
Pracownia Fotografii VI
prof. dr hab. Andrzej P. Florkowski, prof. zw. UAP – s. 102, I p. ściany Atrium
Pracownia Fotografii VII
dr hab. Krzysztof J. Baranowski, prof. nadzw. UAP – s. 103, I p. ściany Atrium
Fotografia, st. II stopnia, I rok – s. 110, s. 111

Budynek C 
Plac Wielkopolski 9

Interdyscyplinarna Pracownia Dokumentacji
i Ochrony Konserwatorskiej Sztuki Nowoczesnej
dr hab. Monika Korona, ad p.o. kierownik – s. 105
Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych
prof. dr hab. Jacek Gramatyka – s. 103
Pracownia Rzeźby VI
prof. dr hab. Marcin Berdyszak, prof. zw. UAP – s. 08
Pracownia Sztuki Performance
prof. dr Janusz Bałdyga, prof. zw. UAP – s. 06
Pracownia Architektury Wnętrz II
dr hab. Marta Weronika Węcławska-Lipowicz, prof. nadzw. UAP – s. 05
Pracownia Projektowania Wystaw II
dr Piotr Barłóg, ad – s. 05
Pracownia Kształtowania Wnętrz Wystawienniczych
dr hab. Piotr Machowiak, prof. nadzw. UAP – s. 05
Pracownia Kostiumu Teatralnego
prof. dr hab. Ireneusz Domagała, prof. zw. UAP – s. 107
Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych
dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich, prof. nadzw. UAP – s. 108
Pracownia Audiosfery (PA)
dr Daniel Koniusz, ad – s. 206
Pracownia Kina Rozszerzonego (PDI)
prof. dr hab. Sławomir Sobczak, prof. zw. UAP – s. 204, s. 208
Pracownia Działań Intermedialnych i Fotografii (PDIIF)
prof. dr hab. Piotr Kurka, prof. zw. UAP – s. 203
Pracownia Działań Filmowych i Performatywnych (PDFIP)
prof. dr hab. Izabella Gustowska, prof. zw. UAP – s. 208
Pracownia Kształtowania i Transformacji Przestrzeni (PKITP)
prof. dr hab. Andrzej Syska, prof. zw. UAP – s. 108
Pracownia Wideo (PW)
prof. dr hab. Marek Wasilewski, prof. zw. UAP – s. 208
Pracownia Filmu Eksperymentalnego I
dr hab. Piotr Bosacki, ad – s. 207
Pracownia Filmu Eksperymentalnego II
dr Wojciech Bąkowski, wykł. – s. 206
Studio Projektów Multimedialnych
inż. Tomasz Filipiak – s. 310, s. 301
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
prof. dr hab. Marek Wasilewski, prof. zw. UAP – II p. hol

Budynek D 
ul. Solna 4

Pracownia Rysunku I
prof. dr hab. Jacek Strzelecki, prof. zw. UAP – s. 14A
Pracownia Rysunku V
dr hab. Maciej Przybylski, prof. nadzw. UAP, p.o. kierownik – s. 9
Pracownia Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce
prof. dr hab. Marek Jakuszewski, prof. zw. UAP – s. 16, s. 17, bud. A s. 12
V Pracownia Grafiki – Offset
prof. dr hab. Grzegorz Nowicki, prof. zw. UAP – s. 15
Pracownia Architektury Wnętrz III
prof. dr hab. Józef Jurek, prof. zw. UAP – s. 03
Pracownia Ubioru Unikatowego
dr hab. Sławomira Chorążyczewska, prof. nadzw. UAP – s. 10
Pracownia Projektowania Ubioru
dr hab. Anna Regimowicz-Korytowska, prof. nadzw. UAP – s. 200
Pracownia Animacji I
prof. dr hab. Jacek Adamczak, prof. zw. UAP – s. 106
Pracownia Animacji II
prof. dr hab. Hieronim Neumann, prof. zw. UAP – s. 106
Pracownia Animacji III
prof. dr hab. Maciej Ćwiek, prof. zw. UAP – s.1 06
Pracownia Animacji IV
dr hab. Piotr Muszalski, prof. nadzw. UAP -s. 106
Pracownia Warstwy Audytywnej
prof. dr hab. Zbigniew Kozub, prof. nadzw. UAP – s. 106
Pracownia Semiotyki Wizualnej
dr hab. Katarzyna Dreszer, prof. nadzw. UAP – s. 106
Pracownia Grafiki Filmowej
dr hab. Maja Wolna, ad – s. 106
Pracownia Książki Artystycznej
dr hab. Tomasz Wilmański, ad – Galeria AT

Budynek E 
ul. Wolnica 9

Pracownia Designu Inspirującego
prof. dr hab. Bogumiła Jung, prof. zw. UAP – s. 27
Pracownia Projektowania Produktu I
dr Magdalena Grenda, ad, p.o. kierownik – s. 26
Pracownia Projektowania Produktu II
dr hab. Marzena Wolińska, prof. nadzw. UAP – s. 24
Pracownia Interpretacji Produktu
dr Karolina Tylka-Tomczyk, ad p.o. kierownik – s. 27A
Pracownia Produktu i Struktur Użytkowych
dr Łukasz Stawarski, ad – s. 28
Pracownia Kształtowania Kontekstów Przestrzeni
dr hab. Dariusz Kuźma, prof. nadzw. UAP – s. 41, s. 42
Pracownia Designu Interdyscyplinarnego
dr hab. Michał Filipiak, ad – s. 41, s. 42
Laboratorium Działań Materiałowych
dr Karolina Tylka-Tomczyk, ad – s. 41, s. 42
Laboratorium Przekazu Projektowego
dr Magdalena Grenda, ad – s. 41, s. 42
Pracownia Projektowania Mebla I
dr hab. Joanna Barańska-Woźny, prof. nadzw. UAP – s. 25
Pracownia Projektowania Mebla II
dr hab. Jacek Mikołajczak, prof. nadzw. UAP – s. 23
Pracownia Projektowania Obiektu
prof. dr hab. Jolanta Usarewicz-Owsian, prof. zw. UAP – s. 29
Pracownia Projektowania Wstępnego
dr Natalia Walczak, ad – s. 03
Pracownia Architektury Wnętrz IV
dr Maciej Basałygo, ad – s. 51, s. 52
Pracownia Projektowania Wnętrz w Przestrzeni Miejskiej
dr Szymon Nawój, ad – s. 51
Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej
dr hab. Konstancja Pleskaczyńska, prof. nadzw. UAP – s. 31
Pracownia Architektury Widowiska
prof. dr hab. Bohdan Cieślak, prof. zw. UAP – s. 41a
Pracownia Zjawisk Teatralnych
dr hab. Piotr Tetlak prof. nadzw. UAP – s. 45
Pracownia Podstaw Rysunku Projektowego
dr inż. arch. Tomasz Piwiński, ad – III p. hol
Pracownia Rysunku Projektowego I
dr hab. Piotr Machowiak, prof. nadzw. UAP – III p. hol
Pracownia Rysunku Projektowego II
dr hab. Piotr Sudak, ad – s. 53A, III p. hol
Pracownia Projektów i Działań Twórczych
dr Magdalena Parnasow-Kujawa, ad – s. 63
Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki
dr hab. Rafał Łubowski, prof. nadzw. UAP – s. 34

Budynek F 
ul. Szewska 16

Pracownia Projektowania Architektonicznego I
mgr inż. arch. Hugon Kowalski, asyst., p.o. kierownik – s. 14, s. 15, s. 16, s. 18
Pracownia Ceramiki w Architekturze
prof. dr hab. Ewa Twarowska-Sioda, prof. zw. UAP – s. 14, s. 15, s. 16, s. 18
Pracownia Rysunku II
dr Vladislav Radzivillovič, ad – s. 13
Pracownia Rysunku IV
prof. dr hab. Hanna Łuczak, prof. zw. UAP – s. 3, 5
Pracownia Rysunku IX
prof. dr hab. Zbigniew Szot, prof. zw. UAP – s. 12
Pracownia Rysunku X
prof. dr hab. Andrzej Załecki – prof. zw. UAP – s. 1
Pracownia Rysunku XII
dr Natalia Wegner, ad, p.o. kierownik – s. 6
Pracownia Rysunku XVI
dr hab. Mikołaj Poliński, prof. nadzw. UAP – s. 9
Pracownia Rysunku XVII
dr hab. Tomasz Bukowski, prof. nadzw. UAP – s. 11, 17
Pracownia Malarstwa II
dr hab. Dominik Lejman, prof. nadzw. UAP – s.6, 7
Pracownia Malarstwa V
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński, prof. zw. UAP – s. 4
Pracownia Malarstwa VI
dr Tomasz Kalitko, ad, p.o. kierownik – s. 10
Pracownia Malarstwa VII
prof. dr hab. Tomasz Siwiński, prof. zw. UAP – s. 20
Pracownia Malarstwa VIII
dr hab. Wojciech Gorączniak, ad, p.o. kierownik – s. 21
Pracownia Malarstwa XI
prof. dr hab. Marek Przybył, prof. zw. UAP – s. 22
Pracownia Malarstwa XII
prof. dr hab. Janusz Marciniak, prof. zw. UAP – s. 23