made in.between East:West

//eng below//

wernisaż: 28.05; godz. 18:00
after: 28.05; godz. 19:00 Kisielice (Taczaka 20)
wystawa czynna: 28.05 – 30.05.2018

Galeria R20; ul. Ratajczaka 20
czynne: pn – pt 13.00 – 19.00 sb – nd 12.00 – 19.00

www.poznanartweek.com

Kurator: Takuya Tsutsumi

Artyści:
Weining Cai (CHN)
Daniela D’Amore (IT)
Alison Farrelly (IR)
Akis Giousmis (GR)
Nadine Kseibi (ROU)
Kais Masood (SYR)
Thunthon and Thonthun Monkata (THAI)
Elena Nestian (RO)
Alla Prokopyshyna (UKR)
Vienna Ruocco (IT)
Haruchika Seno (JP)
Yujia Shi (CHN)
Xinye Zhang (CHN)

Druga edycja wystawy międzynarodowych studentów Uniwerystetu Artystycznego w Poznaniu, której myślą przewodnią jest ekspresja na temat osobistego doświadczenia twórcy w zetknięciu z nowym miejscem. Każdy z nich przybył z innego kierunku, przywożąc swój własny bagaż kulturowy i ukształtowaną wcześniej tożsamość – również tą artystyczną. Zetknięcie z nowością stanowi początek transformacji. Zmiana środowiska, trwająca kilka miesięcy lub kilka lat, obejmuje całe spektrum emocji, znajdujących odbicie w pracach młodych artystów, zainteresowanych nowym otoczeniem i ludźmi, których obserwacja staje się nieodłączną częścią ich pracy.
W jaki sposób przemieszczenie określa doświadczenie twórcy?
Jak przełożyć energię nowego miejsca na własne prace?
Jak wybór nowego miejsca, w którym artysta przebywa i zdobywa wiedzę, zmienia go?
Te i wiele innych pytań związanych z tranzycją kultur i tożsamości staje się punktem wyjścia dla dzieł prezentowanych na wystawie „made in.between East:West”.

………………………………………………………………….

opening: 28.05; godz. 18:00
after: 28.05; godz. 19:00 Kisielice (Taczaka 20)
exhibition open: 28.05 – 30.05.2018

Galeria R20; ul. Ratajczaka 20
Mon. – Fri. 13:00 – 19:00, Sat. – Sun. 12:00 – 19:00

Curator: Takuya Tsutsumi

Artists:
Weining Cai (CHN)
Daniela D’Amore (IT)
Alison Farrelly (IR)
Akis Giousmis (GR)
Nadine Kseibi (ROU)
Kais Masood (SYR)
Thunthon and Thonthun Monkata (THAI)
Elena Nestian (ROU)
Alla Prokopyshyna (UKR)
Vienna Ruocco (IT)
Haruchika Seno (JP)
Yujia Shi (CHN)
Xinye Zhang (CHN)

2nd edition of a group exhibition by international students of University of the Arts Poznań. This year the exhibition will revolve around the theme of artists being confronted with a new environment.
They all come from different places and they all brought along their own cultural baggage and identities, including the artistic identity. New environment is an incentive for transformation. Changing the environment for a few months or a few years, is a kind of experience that involves a whole range of emotions that young artists feel every day and and that are reflected in their works. Drawing inspiration from new places, new people and observing them is an inherent part of our personal experience.
In what way does traveling define the experience of the artists?
How to incorporate the energy of the new place into one’s own works?
How does the new place they chose change them?
These and many more questions, connected with the transition between cultures and identities, were a starting point for works featured in the exhibition made in.between East:West.