Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Aleksandra Radziszewskiego Przenikanie. Wizualizacja śladów archeologicznych kaszubskiej osady Beka.
WERNISAŻ: 9.04.2018, godzina 18:00
Po wernisażu odbędzie się wykład Pauliny Brelińskiej pt. Sztuka najnowsza w kontekście archeologicznych narzędzi badawczych.
WYSTAWA:
9.04-15.06.2018 (czynna w godzinach otwarcia Instytutu)
Galeria Archaios,
Instytut Archeologii UAM,
ul. Umultowska 89D, hol Ip.
Poznań (Morasko)

Kuratorka: Julianna Kulczyńska


„Przenikanie. Wizualizacja śladów archeologicznych kaszubskiej osady Beka.” to pierwsza wystawa indywidualna Aleksandra Radziszewskiego. Projekt łączy w sobie studia nad projektowaniem krajobrazu oraz prace artystyczne będące dopełnieniem wypowiedzi artysty. Radziszewski w swoich badaniach oraz pracach dokonuje próby przeniknięcia do dawno rozmytej i zawładniętej przez morskie wody historii. Osada Beka istnieje dzisiaj jedynie w dawnych zapisach kartograficznych oraz legendach. Ze względu na osobisty charakter łączący artystę – Kaszuba – z terenem zatoki Puckiej, każdy z odwiedzających wystawę będzie miał możliwość zagłębienia się w jej przestrzeń, poprzez rozwikłanie zagadki dotyczącej pozostałych w jej obszarze śladów archeologicznych.

Aleksander Radziszewski (ur. 1991)
Student Wydziałów Architektury i Wzornictwa oraz Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W swojej twórczości często łączy dyscypliny projektowe z artystycznymi. Zajmuje się wideo, obiektem i instalacją. W polu jego szczególnych zainteresowań znajdują się badania w dziedzinie krajobrazu kulturowego, pamięci miejsca oraz szeroko pojętej przeszłości.