Reversed Seeing 9.03. – 15.04.2018

otwarcie: 9 marca godz. 14.00 – 16.00.

Planowana wystawa w Japonii w Contemporary Art Museum Ise ma na celu kolejną (po wystawie zbiorowej pt. Alternative Views, która miała miejsce w Berlinie w galerii Haus am Lützowplatz w 2015 roku) odsłonę indywidualnych postaw artystów i oryginalnych, unikatowych spojrzeń na odmienną i bogatą kulturę Wschodu, kulturę Japonii.

artyści: Natalia Brandt, Wojciech Gorączniak, Maryna Mazur, Mikołaj Poliński, Paweł Polus, Jarosław Szelest.

Koncepcja wystawy zasugerowana tytułem Reversed Seeing zakłada przewrotność doświadczania odmiennych tradycji artystycznych, przewrotność czytania i przetłumaczania języków jako ważne aspekty w budowaniu relacji międzykulturowych. Jedną z inspiracji dla zamysłu wystawy była pewna analogia pomiędzy formami czytania oraz pisania, a procesami tworzenia prac rysunkowych, malarskich oraz instalacji przestrzennych. W kręgu kultury europejskiej zwykliśmy czytać od lewej strony do prawej, natomiast w tradycji kultury japońskiej proces czytania przebiega od prawej strony do lewej. Ta prosta zależność, jest jednym z elementów kształtujących sposób percepcji, czytania i rozumienia przestrzeni w tym przestrzeni prac artystycznych. Realizacja prac plastycznych na styku diametralnie odmiennych kultur i języków sprawiła, że świat po drugiej stronie jawi się jako przestrzeń utopijna, przestrzeń odwrócona, negatywowa, odbita.

Niezwykle istotne wydaje się w dzisiejszych czasach przywracanie i pogłębianie związków i relacji z Innym, pogłębianie świadomości wartości jakie przynosi wymiana i otwarcie na Innego, na inną kulturę oraz dzielenie się odmiennym punktem widzenia, odwrotnym spojrzeniem na świat.

Wystawa dofinansowana przez IAM.