Agata Miszewicz / Geometria przypadku /

Galeria Curators’LAB

5 -7.02.2018

 

Praca powstała w ramach studiów w II Pracowni Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Światło – cień. Woda – ruch. Ruch – światło.

Woda – cień. Światło – woda. Powietrze – światło.

Czas.

Forma – wymiar – przestrzeń – głębia.

Architektura.

Praca oparta na zapisie wideo relacji światła, cienia, ruchu oraz przestrzeni.

Autorka kieruje uwagę na abstrakcyjne, przestrzenne formy wizualne. Obrazy realne, jednocześnie efemeryczne i niematerialne.  Powstające w czasie, utkane z przypadku, wielowymiarowe. Zmieniające otoczenie i jego postrzeganie przez odbiorcę. Odczuwalne wartości wizualne, będące wspólnym mianownikiem dla prac artystycznych i architektury.

 

/ Geometry of chance /

Galeria Curators’LAB

Agata Miszewicz

5 -7.02.2018

 

This work was established in the UAP Painting Studio II

Light – shadows.  Shadows – motion. Motion –  light. Water – shadows. Light – water. Air – light.

Time.

Matter – dimension – space – depth.

Architecture.

This work is based on the relativity of light, shadows, motion and space captured on video.

The Authors attention is drawn by an abstract multi-dimensional visual form. A picture that is realistic but yet ephemeral and elusive. Existing in time, arisen by coincidence. A change in the surrounding space stimulates changes in ones perception. Experienceable visual forms are common ground for both art and architecture.