dykteryjki* / anecdotes**
Pawlak & Stawarski
22.02-18.03.2018

wernisaż / opening: 22.02.2018, godz. 18.00
Galeria DESIGN UAP
ul. Wolnica 9

Zapraszamy na otwarcie nowej przestrzeni Galerii DESIGN UAP, którą zainauguruje wystawa prac zespołu projektowego Bartka Pawlaka i Łukasza Stawarskiego.

Projektowane przez nas produkty powstają z myślą o przeznaczeniu komercyjnym. Ich obecność w przestrzeni galerii, to „odświętna” sytuacja. Potraktowaliśmy to jako wyzwanie i postanowiliśmy nie tylko pokazać zaprojektowane przez nas obiekty, ale również opowiedzieć o nich. Budując sytuacje, w których każdy z produktów jest bohaterem, przedstawiamy przestrzenne historie.

Projektowanie to długotrwały proces, niejednokrotnie w trakcie powstawania produktu lub rodziny obiektów, w tle pojawia się mnóstwo niewykorzystanych pomysłów, różnorodnych problemów i rozwiązań. Każdy projekt jest inną historią, zbiorem doświadczeń i przeżyć, ale również częścią naszego życia. W trakcie pracy poznajemy różnych ludzi, bywamy w nowych sytuacjach, towarzyszą nam skrajne emocje. Za każdym obiektem, który prezentujemy kryją się dziesiątki godzin pracy wielu ludzi. Każdy projekt to inna anegdota, która w jakiś sposób wpływa na naszą dalszą pracę, kolejne projekty i relację ze sobą nawzajem oraz otoczeniem. Za pomocą przestrzennych plakatów chcemy więcej opowiedzieć o emocjach oraz ideach, które wiążemy z zaprojektowanymi przez nas produktami.

* Krótkie opowiadanie o zabawnym lub niezwykłym zdarzeniu, zakończone dowcipną puentą.
** A short account of a particular incident or event, especially of interesting or amusing
nature.

Bartłomiej Pawlak jest asystentem w I Pracownia Projektowania Produktu, natomiast Łukasz Stawarski prowadzi samodzielnie Pracownię Produktu i Struktur Użytkowych w Katedrze Designu UAP

EN

Our products are designed with a view to commercial use. Their presence in the gallery space is a ‘festive’ situation. This is a challenge for us. We have decided not only to show the objects designed by us, but also to tell about them. By building situations in which every product is a hero, we present spatial stories.
Designing is a long-lasting process. The creation of a product or a family of objects gives rise to a lot of unused ideas, various problems and solutions. Every project is a different story, a set of experiences and emotions and a part of our lives. During our work, we meet different people, get into new situations and are accompanied by extreme emotions. Every object is the result of dozens of hours of many people’s work. Every project is a different anecdote, which in some way affects our further work, subsequent projects and the relationship with each other and the environment. Using spatial posters, we want to tell more about the emotions and ideas we associate with the products we design.