Przejdź do treści

Projekt Edukacja Artystyczna
– ogólnopolski konkurs na najlepszy dyplom powstały na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Projekt Edukacja Artystyczna jest wspólną inicjatywą Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Aby zwrócić uwagę na złożoność szeroko rozumianej edukacji artystycznej w 2010 roku powołaliśmy do życia: „Projekt Edukacja Artystyczna”, jako ogólnopolski konkurs na najlepszy dyplom powstały na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Do uczestnictwa w Projekcie zaprosiliśmy uczelnie, na których prowadzony jest ten kierunek. To pierwsze, i jak na razie jedyne, tego typu wydarzenie w Polsce, które ma pokazać jakie pola kryją się pod omawianym hasłem, jakie są podobieństwa i różnice w interpretacji tego pojęcia.
Projekt jest oparty na ideach realizowanych wcześniej przez Wydział Edukacji Artystycznej, który łączy promocję sztuki i przygotowanie do jej odbioru, podkreślając ważność refleksji teoretycznej. Zatem w regulaminie zaznaczyliśmy, że poszczególne uczelnie do konkursu mogą zgłosić dyplom ze względu na pracę artystyczną, edukacyjną, jak i teoretyczną. Uczelnie samodzielnie zgłaszają swoich dyplomantów, niezależne jury ocenia oddzielnie prace artystyczne i teoretyczne, za które przyznawane są nagrody.

Założeniem „Projektu Edukacja Artystyczna” jest promocja młodych, poszukujących artystów, którzy w swej działalności łączą aspekt artystyczny z refleksją teoretyczną czy pracą pedagogiczną. Kolejnym ważnym celem jest integracja środowiska edukacyjno-artystycznego. Dlatego „Projekt Edukacja Artystyczna” to nie tylko Konkurs i wystawa najlepszych dyplomów, to również możliwość spotkania i wymiany poglądów dotyczących szeroko rozumianej edukacji artystycznej, zarówno w formie konferencji, jak i otwartych paneli dyskusyjnych.
W 2010 roku zorganizowaliśmy konferencję: Istota i wielozadaniowość edukacji artystycznej. Wpływ edukacji artystycznej na kreowanie przemian kulturowych, społecznych i ekonomicznych w Polsce i na świecie. W 2015 roku odbył się panel dyskusyjny poświęcony zagadnieniom różnorodnych form edukacji, w którym udział wzięli zaproszeni goście z wielu instytucji.

Do tej pory odbyły się trzy edycje Projektu, w 2010, 2013 i 2015 roku, przed nami IV edycja Konkursu, która odbędzie się w lutym 2018 roku. W naszych działaniach wykorzystujemy tradycję i zdobyte na przestrzeni lat przez Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa doświadczenia, ale przede wszystkim nastawieni jesteśmy ku przyszłości i wszystko, co robimy ku tej przyszłości zmierza. Staramy się wyłapywać sygnały, dostrzegać kolejne wyzwania, być prekursorami nowego spojrzenia na problem edukowania. Temu ma służyć „Projekt Edukacja Artystyczna”. Podsumowaniem trzech edycji Projektu jest wydawnictwo, w którym wskazujemy różne obszary szerokiego i ciągle na nowo definiowanego pojęcia, jakim jest edukacja artystyczna.

Prof. dr hab. Joanna Imielska, dr Justyna Ryczek


Projekt Edukacja Artystyczna 2015

 

08-23.12.2010 – I edycja Projektu Edukacja Artystyczna – Ogólnopolski Konkurs na
najlepszy dyplom na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z lat 2009 i 2010 – CK Zamek, Poznań

Uczestnicy:
1. Joanna Bartkowiak, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki
i Kultury Plastycznej
2. Dagmara Gąska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk
Pięknych
3. Katarzyna Gorzelak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział
Wychowania Artystycznego, Instytut Plastyki
4. Kamila Kasperowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w
Cieszynie, Instytut Sztuki
5. Blażej Krzosek, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Sztuki
6. Marcin Michalak, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział
Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych
7. Izabela Rogaczewska, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych (I nagroda za pracę artystyczną)
8. Barbara Sztybel, Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki
9. Weronika Trojańska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji
Artystycznej (I nagroda za pracę teoretyczną)

15.-29.01.2013 – II edycja Projektu Edukacja Artystyczna – Ogólnopolski Konkurs na
najlepszy dyplom na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z lat 2011 i 2012 – CK Zamek, Poznań

Uczestnicy:
1. Katarzyna Bielawska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu
2. Barbara Górka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wyróżnienie za pracę
teoretyczną)o
3. Łukasz Gruszczyński, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji
Artystycznej
4. Marian Zbigniew Guzikowski, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Artystyczny
5. Emilia Guz, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk
Wizualnych (wyróżnienie za pracę teoretyczną)
6. Justyna Jaworska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
7. Katarzyna Koperczak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w
Cieszynie, Instytut Sztuki
8. Agata Kryszczuk, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział
Artystyczny
9. Cyprian Łukasik, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w
Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych
10. Mariusz Maksel, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w
Cieszynie, Instytut Sztuki
11. Krzysztof Marchlak, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
12. Gizela Mickiewicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji
Artystycznej (I nagroda za pracę teoretyczną)
13. Elżbieta Prusinowska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny, Instytut
Sztuk Wizualnych
14. Paulina Ptaszyńska, Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki (I nagroda za pracę
artystyczną)
15. Marta Rostecka, Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki (wyróżnienie za pracę
teoretyczną)
16. Marta Ruszkowska, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

17. Iwona Stefankiewicz, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w
Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych
18. Magda Sygocka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu

21-29.10.2015 – III edycja Projektu Edukacja Artystyczna – Ogólnopolski Konkurs na
najlepszy dyplom na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z lat 2013 i 2014 – CK Zamek, Poznań, Galeria Aula UAP

Uczestnicy:
1. Martyna Badura, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji
Artystycznej
2. Joanna Draszawka, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (wyróżnienie za pracę
teoretyczną)
3. Amelia Chwałek, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
4. Martyna Cieślik, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
Wydział Sztuk Wizualnych (wyróżnienie za pracę teoretyczną)
5. Katarzyna Gołębiewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Plastyki
Intermedialnej
6. Olga Grodniewicz, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
7. Joanna Gryzińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji
Artystycznej (I nagroda za pracę teoretyczną)
8. Izabela Kozłowska, Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki (I nagroda za pracę
artystyczną)
9. Magdalena Krężelok, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w
Cieszynie, Instytut Sztuki
10. Katarzyna Kulikowska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny, Instytut
Sztuk Wizualnych
11. Kaja Pęczak, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
Wydział Sztuk Wizualnych
12. Natalia Piotrowska-Bąkała, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im.
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
13. Anna Pytlik, Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki (wyróżnienie za pracę teoretyczną)
14. Mariola Sarbiewska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

15. Anna Spichalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Plastyki
Intermedialnej
16. Urszula Stachurska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Sztuki
17. Michalina Walicht, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk
Wizualnych
18. Magdalena Zaton, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w
Cieszynie, Instytut Sztuki (wyróżnienie za pracę teoretyczną)

14-25.02.2018 – IV edycja Projektu Edukacja Artystyczna – Ogólnopolski Konkurs na
najlepszy dyplom na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z lat 2015, 2016 i 2017 – CK Zamek, Poznań, Atrium UAP

Osoby zgłoszone do IV edycji Projektu Edukacja Artystyczna 2018:

1. Adrian Czyż, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie,
Instytut Sztuki
2. Klaudia Eckert, Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki
3. Adrianna Gołębiewska, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w
Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych
4. Paulina Gołoś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych
5. Daria Grabsztunowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji
Artystycznej i Kuratorstwa
6. Zuzanna Bartczak, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji
Artystycznej i Kuratorstwa
7. Aleksandra Jabłońska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w
Cieszynie, Instytut Sztuki
8. Karolina Kliszewska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Międzywydziałowy
Instytut Nauk o Sztuce
9. Patrycja Lipowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk
Pięknych
10. Monika Mieszczakowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im.
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Sztuki
11. Dominik Morgaś, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu, Wydział Sztuki
12. Barbara Mydlak, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
Wydział Sztuk Wizualnych

13. Łukasz Oleszczuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Sztuki
UWM, Instytut Sztuk Pięknych
14. Katarzyna Schulz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Sztuki
UWM, Instytut Sztuk Pięknych
15. Julia Sotkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk
Wizualnych
16. Magdalena Spyra, Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki
17. Marta Trawińska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk
Wizualnych
18. Agnieszka Urbańska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Międzywydziałowy
Instytut Nauk o Sztuce
19. Przemysław Wideł, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
20. Malwina Wójcik, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
21. Adrianna Zawadzka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 03.01.2018, 02:50
  • Ostatnia edycja: 25.01.2018, 18:41