Rektor i Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić  na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/2018, która odbędzie się       10 października 2017 roku o godz. 11.00 w Atrium UAP, ul.23 Lutego 20 (wejście także od Al. Marcinkowskiego 29)

The Rector and the Senate of University of the Arts Poznan kindly invite to participate in the Inauguration Ceremony of the Academic Year 2017/2018 that will be held on October 10, 2017 at 11.00 in Atrium UAP, ul. 23 Lutego 20

Program:

11.00
1. Hymn państwowy 2. Wystąpienie JM Rektora UAP prof. dr. hab. Wojciecha Hory 3. Gaude Mater Polonia 4. Przemówienie przedstawiciela MKiDN 5. Przyznanie medali oraz odznaczeń państwowych i ministerialnych 6. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego UAP 7. Immatrykulacja studentów I roku 8. Wykład inauguracyjny pana Zdzisława Schuberta – kurator senior, Muzeum Narodowe w Poznaniu 9. Gaudeamus igitur

13.00

Wernisaż wystawy prac Profesora Józefa Drążkiewicza (1944-2017) Galeria Duża Scena UAP, Al. Marcinkowskiego 28

17.00

Koncert skrzypcowy: Patrycja Piekutowska-Cyganowska, Atrium UAP, ul. 23 Lutego 20

GALERIA