EMPATIA

Sztuka jako spontaniczna wypowiedź życia stawia zadania etyce – nie przeciwnie (Bruno Schulz).
XII Pracownia Malarstwa (Wydział Malarstwa i Rysunku UAP) zaprasza na wystawę Empatia.
AUTORZY
Paulina Błoch
Józef Czapski
Wiktoria Dębińska
Jerzy Ficowski
Józef Flieger
Jeanne Hersch
Martyna Jakubowska
Anna Janiak
Anna Kołacka
Janusz Marciniak
Dawid Marszewski
Jacek Waltoś
Krzysztof Wodiczko
Karolina Woszczek
Otwarcie wystawy poprzedzi rozmowa o empatii.
UCZESTNICY ROZMOWY
prof. dr hab. Roman Kubicki
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
dr Sonia Rammer
prof. dr hab. Marek Przybył
i studenci uczestniczący w wystawie
Obrazy, grafiki, rysunki, rękopisy, fotografie, książki i teksty pokazane na wystawie pochodzą z prywatnych zbiorów. Prace studentów powstały w XII Pracowni Malarstwa. Wystawa została zrealizowana w ramach projektu Empatia jako podłoże twórczości artystycznej.

KURATOR WYSTAWY I MODERATOR ROZMOWY
prof. dr hab. Janusz Marciniak
WSPÓŁPRACA
mgr Anna Kołacka
mgr Dawid Marszewski

TERMIN WYSTAWY
29.09-14.10.2017, 8.00-20.00

TERMIN OTWARCIA I ROZMOWY
29.09.2017, 10.00-12.00

MIEJSCE
Galeria Wydziału MiR Szewska 16
61-760 Poznań, ul. Szewska 16