bez tytułu
Paweł Susid

kuratorki: Natalia Czarcińska, Dorota Tarnowska-Urbanik
organizator: I Katedra Malarstwa Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP

WERNISAŻ | 26 kwietnia 2017 (środa) | godz. 19:30 | Galeria Duża Scena UAP | Al. Marcinkowskiego 28/1
Wystawa czynna 26.04.-21.05.2017, wt-pt: 12.00-18.00, sb: 11.00-15.00 w przestrzeniach:
Galeria Duża Scena UAP | Al. Marcinkowskiego 28/1
Mała Scena UAP | Al. Marcinkowskiego 28/2

WYKŁAD | 27 kwietnia (czwartek) | godz. 14.00 | Atrium UAP

Malowanie jako myślenie

mgr Paweł Susid, niemal każde malowanie przyjmie

Paweł Susid jest nie tylko malarzem, jest też malarzem-poetą. Jego oszczędne formalnie „figury myśli” stanowią refleksję dotyczącą kondycji człowieka, przemian społeczno-politycznych, rozumienia świata oraz zmiennych zjawisk współczesnej kultury.

Obrazy przyjmują formę komunikatów, gdzie forma plastyczna i słowo sytuują się na równym poziomie, tworząc tym samym obrazo-słowo bądź słowo-obraz[1]. Malarstwo staje się dla Susida formą myślenia, stawianiem pytań, próbą zrozumienia i nawiązania rozmowy. Słowa zasłyszane, przeczytane, przemyślane… zdania, cytaty, frazesy, hasła i slogany….

Użycie tradycyjnego medium, silne odwołanie do postaw konstruktywistów, niezwykła wrażliwość artysty na zasłyszane zdania widoczna jest w każdym pozornie niedbałym detalu oraz w sposobie prostego, poetyckiego zapisu, relacji słowa do znaku. Obrazy sytuując się pomiędzy malarstwem a poezją, między formą a treścią,wykraczając poza przestrzeń malarską, wracają do codzienności.
Wszystkie graty mi się w domu zestarzały na szczęście kupiłam kilka dobrych współczesnych obrazów

Sporą część praktyki Susida zajmuje ironiczna, gorzka, refleksja nad obrazem, jego miejscem i recepcją we współczesności. Wszak to malarstwo właśnie jest codziennym doświadczeniem artysty. Na płótnie z 2000 roku konstatuje: Czasem aż boję się koledzy, że na obrazy z telewizorem nie wygramy. Obrazy, często powielane, mogą być rozumiane jako rodzaj sprawdzania i ciągłego weryfikowania, w myśl jednego z nich: maluję obrazy jeśli są ładne nawet drugi raz. Malewicz: cz. kwadrat. Malewicz: b. kwadrat.

Operując prostymi formami geometrycznymi i szablonem do reprodukowania, w gruncie rzeczy dość prywatnych treści, artysta pozostaje w autoironicznym dystansie do rzeczywistości. Prowadzi wyrafinowaną grę obrazu ze słowem, wciągającą zabawę wizualną, która posiada silną wewnętrzną retorykę i siłę wypowiedzi. Jak „mówi” jeden z jego transparentów: Walka z kłamstwem i ciemnotą obowiązkiem pracownika nauki i sztuki…

Paweł Susid doskonale potrafi wsłuchać się w otaczającą nas rzeczywistość i anektując zasłyszane bądź przeczytane zdania/słowa/wypowiedzi, splata je z formą wizualną. Korzystając z bogactwa języka, jest świadomy jego pojemności i złożoności. Traktuje język jako wspólną przestrzeń ulegającą wpływom i kształtowaną przez rozmaite przenikające się wypowiedzi, także te o popkulturowym rodowodzie, jak w obrazie mówi się, że prezydent żyje z M. Monroe.

Na wystawie w Dużej i Małej Scenie UAP zobaczymy obrazy i transparenty, z różnych okresów twórczości artysty. Najstarsze pochodzą z przełomu lat 80. i 90., najnowsze z 2016 roku.