OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU JAKO NIEODZOWNA CZĘŚĆ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Katedra Bioniki i Krajobrazu Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową dotyczącą problematyki związków między projektowaniem przestrzeni kulturowych i ochroną środowiska przyrodniczego.

Konferencji towarzyszyć będą: wystawa prac projektowych oraz monografia złożona z artykułów (referatów) przygotowanych na konferencję i nadesłanych w terminie określonym w informacji dla uczestników.

Zakres problemowy konferencji

„Projektowanie krajobrazu jako nieodzowna część ochrony środowiska przyrodniczego”

Miejsce i Czas

Konferencja odbędzie się 4 listopada (piątek) 2016 roku
w Atrium Uniwersytetu Artystycznego, Poznań, al. Marcinkowskiego 29

Patronat honorowy

Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Jego Magnificencja prof. dr hab. Wojciech Hora

Komitet honorowy

  • dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja –
    Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Oddział Wielkopolski
  • Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zaproszenie
Program konferencji


Konferencja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.