Dziekan

prof. dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. zw. UAP
andrzej.bobrowski@uap.edu.pl
dyżur: poniedziałek 8.45 – 9.45
401, budynek C, Plac Wielkopolski 9

Prodziekan

dr Agata Kulczyk, ad.
agata.kulczyk@uap.edu.pl
dyżur: wtorek, godz. 14.30 – 16.00
p. 401, budynek C, Plac Wielkopolski 9

Kierownik Katedry Grafiki
dr Maksymilian Skorwider, ad.

Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej
dr Wojciech Janicki, ad.

Kierownik studiów niestacjonarnych
dr Mateusz Kokot, ad.

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. ndzw. UAP


Dziekanat

Dziekanat Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej – studia stacjonarne
mgr inż. Anna Mikuła
anna.mikula@uap.edu.pl
403, budynek C, Plac Wielkopolski 9
tel.: 61 853 00 18 w. 117

Dziekanat Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej – studia niestacjonarne
lic. Bożena Tomala
bozena.tomala@uap.edu.pl
404, budynek C, Plac Wielkopolski 9
tel.: 61 853 00 18 w. 121


Katedry


CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Nauczanie na kierunku grafika rozpoczęło się wraz z powstaniem Szkoły Zdobniczej w roku 1919. Wówczas to, obok wydziałów Malarstwa Dekoracyjnego, Rzeźby i Fotografii Artystycznej, powstał Wydział Grafiki. W roku 1938 szkoła otrzymała status uczelni wyższej. W okresie powojennym, już w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, grafika stała się częścią Wydziału Malarstwa, Grafiki, Rzeźby, jednego z dwóch wydziałów szkoły. Na zaproszenie ówczesnego Rektora, prof. Stanisława Teisseyre’a, wydział tworzyli młodzi wówczas twórcy: Tadeusz Jackowski, Lucjan Mianowski oraz Zbigniew Lutomski. Samodzielny Wydział Grafiki, początkowo z jedną katedrą, powstał w roku 2003, kiedy to Senat przemianowanej w międzyczasie Akademii Sztuk Pięknych powołał trzy niezależne jednostki, zamiast Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W 2003 roku do Wydziału Grafiki dołączono Katedrę Komunikacji Wizualnej, funkcjonującą dotychczas na Wydziale Komunikacji Multimedialnej.  W tej postaci Wydział działa do dzisiaj. Kształci studentów na kierunku grafika w dwóch specjalnościach: grafika warsztatowa oraz projektowanie graficzne. Każda z Katedr realizuje osobne programy dydaktyczne, zakładające jednak wzajemne przenikanie się problemów artystycznych i projektowych.

Kandydaci na studia już w trakcie składania dokumentów deklarują specjalność, na której chcą podjąć edukację. Wydział prowadzi również studia niestacjonarne o specjalności projektowanie graficzne. Wszystkie pracownie artystyczne i projektowe są autonomiczne, mogą w nich studiować wszyscy studenci UAP. Studenci, biorą czynny udział w prezentacjach własnego dorobku i projektach artystycznych, zdobywają nagrody w licznych konkursach – tym samym aktywnie uczestniczą w budowaniu wysokiej pozycji poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Katedra Grafiki jest inicjatorem niezwykle prestiżowego Biennale Grafiki Studenckiej, którego pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku.

Wydział jest uprawniony do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wydział Grafiki Uniwersytetu Artystycznego kształci nie tylko przyszłych twórców posługujących się swobodnie artystycznymi środkami wyrazu, ale również przygotowuje studentów do podjęcia pracy w zawodzie projektanta grafika, rozumiejącego potrzeby współczesnego społeczeństwa informatycznego i potrafiącego odpowiadać na jego zapotrzebowanie. Rozwój technologii służących kształtowaniu komunikacji społecznej, poszukiwanie nowych form wizualnych służących obiegowi informacji i łatwiejszemu dostępowi do dóbr kultury powodują zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów. Stale modyfikowany program nauczania zapewnia powiązanie aktualnych oczekiwań zmieniającego się rynku z kwalifikacjami absolwentów.

STUDIA

  • I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne
  • II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne
  • doktoranckie – niestacjonarne

Programy kształcenia