PRACOWNIE

Kierownik: dr Miłosz Margański, ad.

I Pracownia Animacji
prof. dr hab. Jacek Adamczak
mgr Paweł Prewencki, asyst.

Przedmioty w ramach pracowni:
Podstawy animacji
Film animowany

II Pracownia Animacji
prof. dr hab. Hieronim Neumann
dr Andrzej Gosieniecki, asyst.

Przedmioty w ramach pracowni:
Animacja multimedialna
Film animowany

III Pracownia Animacji
prof. dr hab. Maciej Ćwiek
dr Miłosz Margański, ad.

Przedmioty w ramach pracowni:
Animacja komputerowa
Film animowany

IV Pracownia Animacji
dr hab. Piotr Muszalski, prof. UAP
mgr Paulina Wyrt, asyst.

Przedmioty w ramach pracowni:
Animacja materii
Film animowany

Pracownia Warstwy Audytywnej
prof. dr hab. Zbigniew Kozub

Przedmioty w ramach pracowni:
Recepcja dźwięku
Realizacja ścieżki dźwiękowej

Pracownia Grafiki Filmowej
dr hab. Maja Wolna, ad.

Przedmioty w ramach pracowni:
Podstawy projektowania graficznego
Grafika – komunikacja wizualna

Pracownia Semiotyki Wizualnej
dr hab. Katarzyna Dreszer, prof. UAP
mgr Andrzej Konieczny, asyst.

Przedmioty w ramach pracowni:
– Wprowadzenie do semiotyki wizualnej
– Semiotyka wizualna

PRZEDMIOTY:

mgr Janusz Tatarkiewicz, st. wykł.
 Podstawy techniki zdjęciowej
 Podstawy oświetlenia planu zdjęciowego

dr Miłosz Margański, ad
– Animacja interaktywna
Warsztat animacji 3D

mgr Paweł Prewencki, asyst.
 Warsztat animacji 2D

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

dr hab. Piotr Muszalski, prof. UAP
Historia animacji

prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
– Dramaturgia wizualna