I Pracownia Malarstwa

kierownik
prof. Andrzej Leśnik

asystent pracowni
mgr Sebastian Krzywak

miejsce:
sala 311, budynek A
godziny i dni otwarcia pracowni: cały tydzień

kontakt
sebastian.krzywak@gmail.com

https://www.facebook.com/1.pracownia.malarstwa.andrzeja.lesnika


Pracownia to miejsce spotkania na płaszczyźnie szeroko rozumianego malarstwa. Program jest propozycją problemów, zagadnień, tematów… ale to tylko założenia.  Pracownia jest miejscem dialogu między studentami i mną oraz asystentem. To spotkanie różnych światów, tak jak różny jest każdy z nas. Aby zaistniała współpraca potrzebny jest między prowadzącymi a studentem dialog będący istotą funkcjonowania pracowni. Podstawą twórczej współpracy ma być otwartość na wymianę myśli i doświadczeń polegających nie tylko na braniu ale i dawaniu siebie innym. Istotą dialogu jest nie tylko nieskrępowane wyrażanie swojej racji i jej obrona ale również umiejętność  słuchania, tolerancja odmiennych od naszych, czasem nawet wykluczających się racji. Jestem przekonany, że ze spotkania  różnych osobowości najpełniej może objawić się i rozwijać to co w każdym z nas najcenniejsze, nasza indywidualność. Tak rozumiana pracownia może stać się miejscem twórczego poszukiwania własnej, niepowtarzalnej drogi twórczej gdzie ze wspólnej pracy i wzajemnych kontaktów powstaje indywidualna świadomość malarska.


 ♠ Program Pracowni Malarstwa 2018 2019

Program I Pracowni Malarstwa (prof. Andrzej Leśnik, as. S. Krzywak)