Ogłaszamy nową organizację roku akademickiego


Semestr zimowy

03.10.2016 – 20.01.2017 okres zajęć dydaktycznych
23.12.2016 – 2.01.2017 przerwa świąteczna
23.01.2017 – 5.02.2017 zimowa sesja egzaminacyjna
06.02.2017 – 12.02.2017 przerwa międzysemestralna
11.02.2017 – 18.02.2017 sesja poprawkowa

Semestr letni

13.02.2017 – 20.05.2017 okres zajęć dydaktycznych
13.04.2017 – 18.04.2017 przerwa wielkanocna
21.05.2017 – 29.05.2017 letnia sesja egzaminacyjna
30.05.2017 wernisaż wystawy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
30.05.2017 – 02.06.2017 wystawa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
03.06.2017 -18.06.2017 obrony prac dyplomowych – studia stacjonarne i niestacjonarne
16.09.2017 – 23.09.2017 poprawkowa sesja egzaminacyjna

25.03.2017 Drzwi otwarte
22.04.2017 Drzwi otwarte

W roku akademickim 2016/2017 ustanawia się dni wolne od zajęć dydaktycznych:
10 października 2016, 31 października 2016, 2 maja 2017.