Przejdź do treści

rok 2016

WYDZIAŁ RZEŹBY

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYKÓW:

 • dr hab. Robert Bartel, prof. UAP
  • wystawy zbiorowe:
   • „Człowiek tu i teraz”- Muzeum Regionalne w Słupcy.
   • „Aktualne” galeria „Profil” w C.K. Zamek w Poznaniu.
   • „Człowiek tu i teraz”- galeria MONA Inner Spaces w Poznaniu.
   • „Człowiek tu i teraz”- galeria BWA w Pile.
  • publikacje:
   • Bartel R. (2016). Robert Bartel.  (W) (red.) W. Idzikowski, S. Kuszczak. Aktualne. Poznań: Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. ISBN 978-83-61090-31-1, s. 9
   • Bartel R. (2016). Uważność, asocjacje i figury wieloznaczne a kreatywność plastyczna w arteterapii, (w) (red.) Glińska-Lachowicz A. (2015) . „Arteterapia w nauce i praktyce”. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-652, s. 240-266.
   • Bartel R. (2016). Znaki i symbole w drodze uzyskiwania wglądu. Mindfulness w arteterapii. (W:) M. Matuszczyk (red.). Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Katowice: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne & Medforum Sp. z. o. o., s. 16- 18.
   • Bartel R. (2016). Wgląd, wzmacnianie i dokonywanie zmiany za pomocą kreacji wizualnej. (W:) A. Glińska-Lachowicz (red. nauk.). Arteterapia w działaniu- propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA, s.19-34, ISBN 978-83-8085-022-4.
   • Bartel, R. (2016). Czym jest terapia przez sztukę? (W:) B. Łoza, A. Chmielnicka-Plaskota (red.). Arteterapia. Część 3. Warszawa: Difin SA. , ISBN 978-83-7930-517-9, s. 30-60.
   • Bartel R. (2016). Portret i atoportret w arteterapii. (W:) J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka. W kręgu działań pomocowych i poradniczych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 978-83-232-3021-2, s. 200-219.
   • Bartel R. (2016). Arteterapia i rozwój osobisty. Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii przez sztukę. Tom I. Podstawy arteterapii. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ISBN 978-83-65578-29-7.
  • plenery i warsztaty:
   • 01.08.2016- 31.03.2017- sesje arteterapeutyczne w ramach projektu badawczego „Mindfulness w arteterapii” w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
   • 24.10. 2016- warsztat „ Mindfulness w arteterapii ” ze studentami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie
   • 04-05.11.2016r. prezentuje warsztat „Mindfulness w arteterapii „ na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowe formy terapii w psychiatrii klinicznej”, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie
   • 13.10.2016r. przygotowanie i prowadzenie warsztatu-” Związek stosowania arteterapii opartej na uważności z objawami myślenia i nastroju u chorych na depresję” –   dla lekarzy rezydentów w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
  • projekty badawcze:
   • 2016- 2019 ” Związek stosowania arteterapii opartej na uważności z objawami myślenia i nastroju u chorych na depresję” – Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie, Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
  • projekty kuratorskie:
   • Obrazy uważności”- wystawa prac pacjentów Pracowni Terapii przez Sztukę w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowe formy terapii w psychiatrii klinicznej”, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie.
  • konferencje/wykłady:
   • wykład „znaki i symbole w arteterapeutycznym dialogu międzykulturowym”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa , „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta” w sytuacji zróżnicowania kulturowego” -Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, 2016,
   • wykład „Mindfulness w arteterapii”, 45. Zjazd Psychiatrów Polskich, Katowice 2016;
   • prezentacja filmu animowanego z pracami pacjenta „Szkicownik mojej uważności”, 45. Zjazd Psychiatrów Polskich, Katowice 2016;
   • wykład „Znaki i symbole w arteterapii”, 45. Zjazd Psychiatrów Polskich, Katowice 2016;
   • wykład „Mindfulness w arteterapii- współczesna forma terapii klinicznej” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe formy terapii w psychiatrii klinicznej”, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie.
   • wykład „Wyobraźnia i zdolność do symbolizacji w arteterapii” na Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej z cyklu Psychiatria i Sztuka pt. LABORATORIUM MARZEŃ- PRAKTYCZNY WYMIAR ARTETERAPII, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.
 • dr hab. Paweł Kiełpiński, prof. UAP
  • wystawy indywidualne:
   • “Pomniki Nomadów” Galeria Nowa Gazownia Poznań
  • wystawy zbiorowe:
   • 13 Ogólnopolskie Triennale Tkaniny Łódź 2016 r.
   • “Znaczone sekrety” Museum auf der Burg, Raron 2016 r
   • „Aktualne” Centrum Kultury Zamek, Poznań 2016 r.
   • „Ukryty Wymiar” Piotrków Trybunalski 2016 r.
  • nagrody:
   • 13 Ogólnopolskie Triennale Tkaniny Łódź – nagroda za najlepszą pracę (nominacja do uczestnictwa w Międzynarodowym Triennale Tkaniny Łódź 2019)  2016 r.

 

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYKÓW:

 • dr hab. Łukasz Stawarski, ad. i mgr Bartłomiej Pawlak, asyst. (Katedra Designu):
  • i-Wielkopolska – nagroda w kategorii wnętrza przyszłości za Myjnię chirurgiczną dla ALVO MEDICAL
  • Dobry Design 2017 za kolekcję NEST dla VOX

rok 2015

WYDZIAŁ RZEŹBY

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYKÓW:

 • dr hab. Robert Bartel, prof. UAP
  • wystawy indywidualne:
   • „Artystyczne śniadanie na trawie” instalacja i akcja w przestrzeni miejskiej Gniezna w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga w Gnieźnie.
  • wystawy zbiorowe:
   • Wystawa artystów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, galeria ASP w Gdańsku.
   • VIII Wystawa Sztuki REWERS-AWERS, Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.
  • publikacje:
   • Bartel R. (2015). Robert Bartel. (w) (red.) Koronowski W., Kotwis R. (2015). Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Pozaniu AULA Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych. ISBN 978-83-63533-56-4, s. 55-57.
   • Bartel R. (2015). Robert Bartel.  (W) Flieger P., Kotwis R., Kuszczak S. (red.). Segregator obecności. Definicja współczesnego dzieła sztuki. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych. ISBN 978-83-63533-29-8,.s. 32- 45, (j. polski i j. angielski).
   • Bartel R. (2015). Portret i atoportret w arteterapii, (w) „Arteterapia- zdrowie dzięki sztuce”. (W:) M. Majorczyk,  M. Szabelska-Holeksa (red.). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Collegium da Vinci, s. 296-322, ISBN: 978-83-87653-28-6.
   • Bartel R. (2015). Ukryty sens znaków i symboli w drodze uzyskiwania wglądu. (W:) G., Borowik, A. Kowal (red.). Znaki i symbole w arteterapii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, (w opracowaniu).
   • Bartel R. (2015). Obraz i słowo-wybrane przykłady z pracy arteterapeutycznej. (W:) G., Borowik, A. Kowal (red.). Słowo w obrazie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (w opracowaniu).
   • Bartel R. (2015). Kreacja wizualna a samopoznanie jako podstawowa wartość w arteterapii. (W:) G., Borowik, T. Cwalina (red.). Portret/Aurtoportret. Identyfikacja i tożsamość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, ISBN 978-83-940399-2-9 , s.41-52.
  • plenery i warsztaty:
   • 2014/15 cykl warsztatów arteterapeutycznych w ramach projektu „Arteterapia. Sztuka w terapii- terapia w sztuce- ” realizowane w Stowarzyszeniu „Nowa wspólna droga” we Wrześni.
   • 2014/15- cykl warsztatów arteterapeutycznych w ramach projektu „Arteterapia. Sztuka w terapii- terapia w sztuce- ” realizowane w Stowarzyszeniu „Nowa wspólna droga” w Gnieźnie.
   • 2014/15- cykl warsztatów arteterapeutycznych w ramach projektu „Arteterapia. Sztuka w terapii- terapia w sztuce- ” realizowane w Stowarzyszeniu „Nowa wspólna droga” w Swarzędzu.
   • 10-13.05.2015 Plener „Nasz obraz” ze studentami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie.
   • 26-27.10.2015 Plener ze studentami UAP w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie.
   • 30.11-10.12.15 Wykłady „Arteterapia- od teorii do praktyki”   i warsztaty arteterapeutyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
   • 21-22.11.15 warsztaty arteterapeutyczne ” Arteterapia i twórczy rozwój” Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu.
  • projekty kuratorskie:
   • „Ekspresjonistyczne lustra”, wystawa indywidualna Wiesława P., Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.
  • konferencje/wykłady:
   • wykład „Arteterapia-nowoczesny model pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi”, Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera w Poznaniu;
   • wykład Ukryty sens znaków i symboli w drodze uzyskiwania wglądu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Znaki i symbole w arteterapii”, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.
   • wykład i warsztaty arteterapeutyczne „Arteterapia- współczesna metoda wspomagania leczenia” na konferencji naukowo–szkoleniowej „Zdrowie psychiczne na co dzień”., Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA

OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW:

 • Vsevolod Yatskov (Katedra Designu) – wyróżnienie „Our Customers, Honorable Glassberry” w międzynarodowym konkursie Glassberries Design Awards 2015 za projekt “Słoik do ogórków”
 • Anna Buzała (Katedra Designu) – wyróżnienie „BA Selection, Honorable Glassberry” w międzynarodowym konkursie Glassberries Design Awards 2015 za projekt pt. “Słoik do ogórków”
 • Anna Buzała (Katedra Designu) – III miejsce za projekt umywalki “Move” w konkursie Marmite 2015

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYKÓW:

 • dr hab. Łukasz Stawarski, ad. i mgr Bartłomiej Pawlak, asyst. (Katedra Designu):
  • i-NOVO 2015 wyróżnienie za Myjnię chirurgiczną dla ALVO MEDICAL
  • Dobry Design 2016 wyróżnienie za kolekcję MUTO dla VOX
  • Dobry Wzór 2015 wyróżnienie/finał konkursu za kolekcję MUTO dla VO
 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 16.03.2020, 12:23
 • Ostatnia edycja: 28.10.2020, 10:01