dr Paweł Polus ad.

kontakt: pawel.polus@uap.edu.pl

dyżury:

W trakcie trwania zajęć.

Biogram:

1979: urodzony w Wągrowcu.
1999 – 2004: studia na wydziale Grafiki (MGR) Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. (obecnie Uniwersytet Artystyczny).
2004: dyplom z zakresu Grafiki Warsztatowej i Rysunku.
Od 2007 pracownik dydaktyczny na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Pracuje w różnych mediach: min. rysunek, malarstwo, instalacje, książki artystyczne.
Wystawiał swoje prace w na kilkudziesięciu indywidualnych i zbiorowych wystawach w Polsce, Niemczech, Szwajcarii. Min. w: Galerii Naprzeciw, Poznań, w Instytucie Polskim, Seoul, Korea, Galerie Emerson, Berlin, Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach, BWA, Zielona Góra, Galerii Terminal 08, Gorzów Wlkp, Galerii Oko/Ucho, Poznań, Galerii AT, Poznań, Galerii Miejskiej Arsenał, Haus am Luetzowplatz, Berlin. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Pole zainteresowań:

Proces tworzenia sztuki a następnie dzielenia się nią, jest dla mnie przede wszystkim wyrazem wolności i idącej za nią satysfakcji. Podobnie, odbiór sztuki wiąże się z wolnym wyborem i zaciekawieniem, który zaowocować może swobodną refleksją. W tym świetle kontakt pomiędzy twórcą a odbiorcą bliski jest lekturze książki, która potrzebuje zaangażowania czytelnika. Zatem, tworzenie i obiór pracy artystycznej łączy się w bezinteresownej chęci poznania. Niezależna twórczość daje komfort przyjrzenia się rzeczywistości z dystansu, którego nie może dać żadna profesja czy wąska specjalizacja w zakresie pragmatycznych nauk. Bezinteresowny dialog okazuje się dla mnie fundamentem sztuki.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Rysunek / IV Pracownia Rysunku
Teorie i Praktyki Artystyczne (fakultet na studiach III stopnia)

 

Publikacje:

  • Metamorfozy Idei, Galeria miejska BWA Arsenał, Poznań, 2014
  • Terminal 08 Art As Transgression , Galeria Terminal 08, Gorzów Wlkp, 2013
  • Przyczyny i skutki Galeria AT 1982-2012, Galeria miejska BWA Arsenał, Poznań, 2013
  • Sieć – sztuka dialogu, Fundacja Profile, Warszawa, 2012
  • Delikatność, BWA, Zielona Góra, 2012
  • Naprzeciw 2003-2012, Galeria Naprzeciw UAP, Poznań, 2012
  • Galeria Aneks 2006-2010, Galeria miejska BWA Arsenał, Poznań, 2010
  • Galeria Aneks 2007, Galeria miejska BWA Arsenał, Poznań, 2007
  • Dialogs, Haus am Luetzowplatz, Berlin, 2007
  • Sfery, Gallery Emerson, Berlin /Galeria Oko/Ucho, Poznań, 2006

Stypendia:

2006: Stypendium artystyczne Miasta Poznań
2004: Stypendium Ministra Kultury

Prowadzone projekty:

Terytorium – rysunek jako język określający miejsce