Nazwa pracowni
IV Pracownia Rysunku

Kierownik pracowni
prof. dr hab. Hanna Łuczak, prof. zw. UAP

Asystent
dr Paweł Polus, ad.

Kontakt
poluspp@gmail.com

Sala
budynek F, s. 6

Opis pracowni
Pracownia funkcjonująca w obecnym kształcie powstała w 2001 roku.
Nasza pracownia jest miejscem, w którym student może realizować swoje projekty i prace artystyczne, jest miejscem na rozmowy indywidualne, dyskusje w grupie, wystawy i pokazy prac. Tutaj rozmawiamy o intencjach, koncepcjach i „innych rzeczach”, czasami równie ważnych czy błahych.
Studenci mogą również pracować poza pracownią – w innych pomieszczeniach Uczelni, w galeriach itp.
Uczestniczący w zajęciach poszerzają swoją wiedzę z zakresu technik rysunkowych, doskonalą warsztat, zapoznają się z różnymi definicjami rysunku oraz poznają i doświadczają różne formy artykulacji języka rysunkowego. Odbywa się to zarówno na płaszczyźnie własnych doświadczeń rysunkowych, jak i doświadczeń innych uczestników zajęć. W pracowni odbywają się również rozmowy na tematy związane kształtem i rolą rysunku w sztuce.
Charakter spotkań w formie rozmowy – dialogu, w głównej mierze dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i koncepcji artystycznych studenta. Istotą spotkań jest również zwrócenie uwagi na równoległe dociekania studenta (w ramach innych przedmiotów) oraz próba znalezienia i określenia zależności czy związków pomiędzy tymi różnymi formami artykulacji, jeżeli takowe istnieją.
„Istnieje wiele definicji rysunku. Są wśród nich bardziej klasyczne, określające zbiór właściwych rysunkowi reguł i kanonów oraz takie, które wykraczają poza te ograniczenia i znajdują aspekty rysunku także w innych obszarach aktywności artystycznej. Sądzę ,że niezależnie od sposobu definiowania granic artykulacji rysunkowej, wartością stanowiącą o jakości rysunku jako języka sztuki jest wyobraźnia, Ślad rysunkowy jest zapisem obecności w świecie – wyrazem swobody i uwikłania, nastroju i refleksji, pewności i wahań-i w tym sensie spełnia się na poziomie egzystencjalnym. Ale dopiero przekroczenie i transformacja owego doświadczenia egzystencjalnego poprzez wyobraźnię , jest warunkiem lepszego rozpoznania siebie i swoich możliwości, rozpoznania świata, także takiego, który nie jest dany w bezpośrednim oglądzie. Rdzeniem proponowanego przez nas programu są więc zadania prowokujące do uaktywnienia wyobraźni, fikcji, konstrukcji wymykającej się prostej sprawdzalności tego co dane i oczywiste. W przywołaniu wyobraźni widzę szanse alternatywnego, bogatego i nieskrępowanego doświadczenia artystycznego”.
Co jakiś czas uczestniczymy w warsztatach odbywających się w Domu Plenerowym w Skokach z udziałem studentów innych pracowni i szkół artystycznych z kraju i z zagranicy.

Godziny otwarcia
wtorek- środa, godz. 15.00 – 19.45