Małgorzata Ratajczak
Biuro Karier i Kontaktów z Biznesem
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
kom.: +48 519 836 691

 

→ strona Facebook