Przejdź do treści

Samorząd Studencki UAP
kontakt: samorzad@uap.edu.pl


Prorektor ds. Studenckich, I Zastępca Rektora
dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP
kontakt: prorektor.ds.studenckich@uap.edu.pl


Pełnomocniczka Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej w UAP 
dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
kontakt: agnieszka.meller-kawa@uap.edu.pl


Pełnomocniczka Rektora ds. równego traktowania w UAP (Zarządzenie nr 141/2019/2020)
dr Justyna Ryczek, ad.
kontakt: justyna.ryczek@uap.edu.pl


Pełnomocniczka Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w UAP
Magdalena Kułakowska
magdalena.kulakowska@uap.edu.pl 


Pełnomocnik Rektora ds. Domów Studenckich (Zarządzenie nr 135/2019/2020)
Artur Adamczak
kontakt: artur.adamczak@uap.edu.pl


Prodziekani ds. studenckich na poszczególnych Wydziałach UAP:


Pomoc materialna dla dla studentek, studentów, osób studiujących i doktorantów 
kontakt: pomoc.materialna@uap.edu.pl


Pomoc psychologiczna dla dla studentek, studentów, osób studiujących
Anna Olszewska-Konopa
kontakt: anna.olszewska-konopa@uap.edu.pl


Dział Organizacji Toku Studiów i Kształcenia UAP
Kierownik: Elwira Dembna
kontakt: elwira.dembna@uap.edu.pl


Radca Prawny UAP
Bartosz Lisek
kontakt: bartosz.lisek@uap.edu.pl


Dział Informatyki UAP
Kierownik: Sławomir Pękosz
kontakt: wsparcieit@uap.edu.pl


Biuro Promocji UAP
Kierownik: Piotr Grzywacz
kontakt: promocja@uap.edu.pl


Główny specjalista ds. BHP; Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Aleksandra Fórmanowicz
kontakt: aleksandra.formanowicz@uap.edu.pl


Zakład Języków Obcych
Kierownik: mgr Bogna Branowska – Ptasińska, st. wykł.
kontakt: bogna.branowska-ptasinska@uap.edu.pl


Studio Audiowizualne (Studio Filmowe UAP)
labor. Igor Zieliński
kontakt: igor.zielinski@uap.edu.pl ; studiofilmowe@uap.edu.pl


Drukarnia UAP
kontakt: drukarniauap@uap.edu.pl
tel. 61 852 09 11 , wew. 319
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DRUKARNI UAP


Modelarnia
Kierownik: dr Łukasz Gruszczyński, ad
lukasz.gruszczynski@uap.edu.pl


Warsztat elektryczny
Dariusz Dymek
dariusz.dymek@uap.edu.pl
tel.: 691 978 891


Warsztat elektryczno-oświetleniowy i wypożyczalnia sprzętu audio-video
Karol Ciechanowski
budynek C, pokój 09, Plac Wielkopolski 9


  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 18.11.2020, 09:47
  • Ostatnia edycja: 21.12.2023, 10:36