Samorząd Studencki UAP
kontakt: samorzad@uap.edu.pl


Prorektor ds. Studenckich, I Zastępca Rektora
dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP
kontakt: piotr.szwiec@uap.edu.ploffice@uap.edu.pl


Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej w UAP (Zarządzenie nr 123/2019/2020)
dr hab. Mateusz Bieczyński, prof. UAP
kontakt: mateusz.bieczynski@uap.edu.pl


Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania w UAP (Zarządzenie nr 141/2019/2020)
dr Justyna Ryczek, ad.
kontakt: justyna.ryczek@uap.edu.pl


Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w UAP (Zarządzenie nr 140/2019/2020) oraz Pełnomocnik Rektora ds. Domów Studenckich (Zarządzenie nr 135/2019/2020)
Artur Adamczak
kontakt: artur.adamczak@uap.edu.pl


Prodziekani ds. studenckich na poszczególnych Wydziałach UAP:


Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Izabela Dembińskapomoc.materialna@uap.edu.pl
tel.: 61 855 27 06
bud. C UAP pok. 402


Pomoc psychologiczna dla studentów
Anna Olszewska-Konopa
kontakt: anna.olszewska-konopa@uap.edu.pl


Dział Organizacji Toku Studiów i Kształcenia UAP
Kierownik: Elwira Dembna
kontakt: elwira.dembna@uap.edu.pl


Radca Prawny UAP
Bartosz Lisek
kontakt: bartosz.lisek@uap.edu.pl


Dział Informatyki UAP
Kierownik: Sławomir Pękosz
kontakt: wsparcieit@uap.edu.pl


Biuro Promocji UAP
p.o. Kierownik: Piotr Grzywacz
kontakt: promocja@uap.edu.pl


Główny specjalista ds. BHP; Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Aleksandra Fórmanowicz,
kontakt: aleksandra.formanowicz@uap.edu.pl


Zakład Języków Obcych
Kierownik: mgr Bogna Branowska – Ptasińska, st. wykł.
kontakt: bogna.branowska-ptasinska@uap.edu.pl


Studio Audiowizualne (Studio Filmowe UAP)
labor. Igor Zieliński
kontakt: igor.zielinski@uap.edu.pl ; studiofilmowe@uap.edu.pl


Drukarnia UAP
kontakt: drukarniauap@uap.edu.pl
tel. 61 852 09 11 , wew. 319


Modelarnia
Kierownik: dr Łukasz Gruszczyński, ad
lukasz.gruszczynski@uap.edu.pl


Warsztat elektryczny
Dariusz Dymek
dariusz.dymek@uap.edu.pl
tel.: 691 978 891


Warsztat elektryczno-oświetleniowy i wypożyczalnia sprzętu audio-video
Karol Ciechanowski
budynek C, pokój 09, Plac Wielkopolski 9