Projekty i konkursy realizowane przez Uczelnię we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, koordynowane przez Biuro Karier i Kontaktów z Biznesem UAP.