Kontakt

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
60-967 Poznań 9
Al. Marcinkowskiego 29
skrytka pocztowa 191
NIP: 778-11-28-625
REGON: 000275808

tel.: +48 61 855 25 21
rekrutacja/dziekanaty: +48 61 853 00 18
fax: +48 61 852 80 91

www.uap.edu.pl
office@uap.edu.pl

Biuro Promocji UAP
tel.: +48 61 855 27 06 w. 352
e-mail: promocja@uap.edu.pl