Kontakt

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
60-967 Poznań 9
al. Marcinkowskiego 29
skrytka pocztowa 191
NIP 778-11-28-625
REGON 000275808

tel. +48 61 855 25 21
rekrutacja/dziekanaty: +48 61 853 00 18
fax. +48 61 852 80 91

www.uap.edu.pl
office@uap.edu.pl

Rzecznik Prasowy
Anna Kochnowicz
tel. 603 438 555
e-mail: anna.kochnowicz@uap.edu.pl