Wnioski o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów należy złożyć we właściwym Dziekanacie do dnia 20 września 2018 r. 

Szczegółowe informacje na temat warunków przyznawania stypendium:

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów