Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych – studia podyplomowe

Wydział Architektury Wnętrz

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Studia podyplomowe Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych są dla osób:
___________________________________________________________________________________________
– Zainteresowanych architekturą wnętrz.
– Które ukończyły studia na różnych kierunkach studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich. Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.
– Chcących zdobyć podstawowe umiejętności pozwalające zaprojektować wnętrze mieszkalne.
– Chcących pogłębić swoje dotychczasowe umiejętności i zdobyć nowe doświadczenie z zakresu projektowania wnętrz.
PROGRAM:
Liczba godzin dydaktycznych
192 godziny lekcyjne (45 min.)
12 zjazdów (sobota-niedziela)
2 semestry (październik-styczeń, luty-maj)
Terminarz zjazdów i rozkład zajęć zostanie opublikowany do końca września 2019 roku

ZAKRES ZAGADNIEŃ:
Projektowanie wstępne (48 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
– podstawy kompozycji płaskiej
– podstawy kompozycji przestrzennej
– rysunek odręczny – architektoniczny

Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych (48 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
– projektowanie wnętrza mieszkalnego
– poznanie zasad kompozycji we wnętrzu mieszkalnym
– poznanie przepisów i norm budowlanych dotyczących wnętrz mieszkalnych

Rysunek projektowy i materiały we wnętrzach (48 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
– rysowanie wnętrza mieszkalnego zgodnie z zasadami rysunku projektowego
– materiały wykorzystywane we wnętrzach
– spotkania branżowe

Podstawy projektowania komputerowego (24 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
– podstawy obsługi programów komputerowych, niezbędnych w projektowaniu wnętrz

Współczesne tendencje w projektowaniu wnętrz (24 godz. – zajęcia teoretyczne)
– najważniejsi współcześni architekci
– tendencje w projektowaniu wnętrz na przykładach

Cel studiów:
– Przygotowanie zawodowe słuchacza do projektowania wnętrz mieszkalnych.
– Zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających formułować założenia projektowe za pomocą rzutu i wizualizacji wnętrza.
– Wykształcenie projektanta rozumiejącego podstawy projektowania wnętrz

Kadra:
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków UAP, czynnych projektantów.

Nabór:
Rejestracja w systemie E-DZIEKANAT + list motywacyjny, ewentualnie portfolio

Opłaty:
 Brak wpisowego
 Opłata rekrutacyjna: 80 zł
 Opłata za czesne: 5 200 zł. Istnieje możliwość dokonania w płatności jednorazowo (do 30 września) lub
w dwóch ratach po 2 600 zł. (do 30 września / sem. zimowy, do 15 stycznia / sem. letni) lub w 8 ratach po 660 zł Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu. Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.
Kwalifikacje:
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.

REKRUTACJA:

REJESTRACJA W SYSTEMIE AKADEMUS

Rejestracja kandydatów: 10.07–18.09.2019
*Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 25.09.2019
* Uruchomienie studiów podyplomowych uzależnione jest od zebrania minimalnej liczby uczestników.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym w systemie Akademus:

– Deklaracja dotycząca ukończenia studiów
– aktualna fotografia (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 35 mm x 45 mm).
– list motywacyjny i/lub portfolio – plik PDF (do 5 MB) – prezentyjące od 5 do 15 prac (fotografie, rysunki, perspektywy, projekty wnętrz).

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są dostarczyć do dziekanatu studiów niestacjonarnych (budynek C, p. 402) dyplom ukończenia studiów lub jego odpis oraz wypełnioną ankietę osobową (dostępną na profilu Kandydata w systemie Akademus) do dnia 05.10.2019

Dodatkowo dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej należy przesłać na adres: aleksandra.trzcinska@uap.edu.pl do 18 września 2019 (wysokość oraz numer konta do wpłaty widoczny jest na profilach kandydatów w systemie Akademus – zakładka „Opłata”).


→ STUDIA PODYPLOMOWE program