UAP Café już otwarte

UAP Café już otwarte! Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pedagogów – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 – I piętro w budynku A przy Al.Marcinkowskiego 29.

więcej

„Podróż na Wschód. Program wschodni Galerii Miejskiej Arsenał w Białymstoku”

OTWARTE WYKŁADY UNIWERSYTECKIE Monika Szewczyk – Podróż na Wschód. Program wschodni Galerii Miejskiej Arsenal w Białymstoku.  17. 02 (wtorek), godz. 18.00 w Atrium UAP.

więcej

„Programowanie nowego muzeum. Studium przypadku: Muzeum Współczesne Wrocław”

  Wydział Edukacji UAP zaprasza na wykład otwarty Programowanie nowego muzeum. Studium przypadku: Muzeum Współczesne Wrocław, który wygłosi wieloletnia dyrektor Muzeum Współczesnego we Wrocławiu Dorota Monkiewicz. Dorota Monkiewicz jest historykiem sztuki, krytykiem i kuratorem. W latach 2011-2016 dyrektorka Muzeum Współczesnego Wrocław. W latach 2003-2009 była prezesem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. W latach 1990–2009 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, dla którego założyła także Fundację Sztuki Współczesnej (obecnie Fundacja Gessel). Jako kuratorka zajmowała się sztuką konceptualną, feministyczną i krytyczną (m.in. była kuratorką pierwszych w Polsce retrospektywnych wystaw Ewy Partum i Zbigniewa Libery). W 2015 roku przygotowała wraz z zespołem kuratorów przekrojową wystawę wrocławskiej sceny awangardowej Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia. Jest autorką wielu publikacji o polskiej i międzynarodowejwięcej

więcej

Wykład „Odwzorowanie barw w technice offsetowej”

Pracownia Opakowań i Pracownia Wydawnictw Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej zapraszają na wykład z cyklu Kolor i Druk – Odwzorowanie barw w technice offsetowej, który poprowadzi dr Krzysztof Kwiatkowski. 13 stycznia 2017, godz. 10.00, sala 02 (drukarnia) w budynku B. kolor&druk 2016-12

więcej

OTWARTE WYKŁADY UNIWERSYTECKIE

OTWARTE WYKŁADY UNIWERSYTECKIE   Zapraszamy na spotkanie z prof. Grzegorzem Dziamskim, teoretykiem i filozofem kultury, który jako jeden z pierwszych wprowadził na polskim gruncie postmodernistyczną refleksję nad sztuką. Wykład Historia sztuki współczesnej i strategie artysty odbędzie się w środę 11 stycznia o godz. 18.00 w Atrium (budynek B UAP). Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski – kierownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. W szczególnym kręgu zainteresowań pozostają: kultura ponowoczesna, teoria i praktyka postmodernizmu, awangarda, sztuka Europy Środkowej, globalizacja sztuki. Autor m. in: “Art in the Postmodern Era. From a Central European Perspective”, LIT Verlag, Berlin – Zurych 2013, „Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki”, Wyd. UAM, Poznań 2010,„Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXIwięcej

więcej

Zarządzenie Rektora

W okresie od dnia 8 stycznia 2017 roku do końca sesji zimowej, studenci mogą przebywać na terenie Uczelni w godzinach 7:00–24:00.  

więcej

Konkurs NCBiR na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

    NCBiR ogłasza konkurs POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na: Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich. Termin zgłaszania wniosków w systemie SOWA: od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. KRYTERIA DOSTĘPU NR 1_Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. NR 2_Studia doktoranckie w ramach danej dyscypliny realizowane w ramach projektu są realizowane przez jednostki naukowe, którym w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej została przyznana co najmniej kategoria A. NR 3_Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie są opracowane w oparciu o programy wypracowane w projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach oraz bazują nawięcej

więcej

Integracja zarządzania i bezpieczeństwa dokumentów w administracji UAP

Publiczna prezentacja założeń projektu „Integracja zarządzania i bezpieczeństwa dokumentów w administracji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu  informuje, że 2 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Integracja zarządzania i bezpieczeństwa dokumentów w administracji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w prezentacji do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: slawomir.pekosz@uap.edu.pl w terminie do 1 stycznia 2017 r. W treści maila prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu emailowego do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy, że przebieg prezentacjiwięcej

więcej

Konkurs NCBiR

Sekcja ds. Programów Badawczych i Kontaktów z MNiSW Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przygotowuje wniosek, który będzie złożony w konkursie organizowanym przez NCBiR – Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016  (3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

więcej

DNI REKTORSKIE

Przerwa świąteczna dla studentów i pedagogów potrwa od 23 grudnia 2016 do 2 stycznia 2017.

więcej

Życzenia świąteczne

Dziekanat Wydziału Edukacji Artystycznej życzy wszystkim Studentom i Studentkom, Wykładowcom oraz Pracownikom administracji dobrych i pogodnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2017.

więcej

KONKURS NA LOGO WEA NIEROZSTRZYGNIĘTY

Dnia 07.12.2016 zebrała się Komisja w sprawie konkursu na logo Wydziału Edukacji Artystycznej UAP, ogłoszonego dn.3.11.2016 roku. Komisja w składzie: dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP, dr Sonia Rammer oraz mgr Ewelina Jarosz, po rozpatrzeniu ośmiu nadesłanych propozycji, postanowiła uznać konkurs za nierozstrzygnięty.

więcej

Spotkanie świąteczne w UAP

Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciech Hora serdecznie zaprasza na spotkanie świąteczne 19 grudnia o godz. 18:00 w Atrium UAP.

więcej

Cenzura na cenzurowanym

Wydział Edukacji Artystycznej UAP zaprasza na otwarty wykład prof. Anny Markowskiej i Eweliny Jarosz pt. Cenzura na cenzurowanym w ramach 13. wrocławskiego Przeglądu Sztuki SURVIVAL 8.12.2016 o godzinie 18.00 w sali 108 (budynek A, UAP).

więcej

STUDENCKIE TARGI SZTUKI

Samorząd Studencki UAP po raz 5 zaprasza na Studenckie Targi Sztuki. To wydarzenie, podczas którego studenci i absolwenci UAP prezentują specjalnie wykonane na ten czas prace. Edycja świąteczna jak zwykle będzie znakomitą okazją do zakupu unikatowych i ręcznie wykonanych podarków pod choinkę. 3 grudnia, 12.00 – 18.00, Pawilon Nowej Gazowni, ul. Ewangelicka 1

więcej

6. edycja konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie

Zapraszamy do uczestniczenia w szóstej edycji konkursu o Nagrodę Artystyczną Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie. Nagroda Artystyczna przyznawana jest od 2012 roku przez Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ma ona służyć ożywieniu zainteresowania malarstwem jako kierunkiem studiów i być wsparciem dla najlepszych studentów i absolwentów tego kierunku. Konkurs jest adresowany tylko do studentów i absolwentów kierunku malarstwo państwowych uczelni artystycznych w Polsce, które łączy tradycja i status prawny.

więcej