OGÓLNOPOLSKI PLENER RZEŹBIARSKI
organizowany w ramach jubileuszu 100-lecia Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z gościnnym udziałem: ASP Kraków, ASP Warszawa, ASP Gdańsk.

kierownik/ dr Marcin Radziejewski
prowadzący/ prof. Wiesław Koronowski, dr Rafał Kotwis
kierownik i koordynator konferencji/ dr Igor Mikoda
Czas trwania: 06.05.2019-11.05.2019


HASŁO PLENERU // WOKÓŁ KULI
// Realizacja w żywicy modułowego obiektu przestrzennego mogącego zaistnieć w przestrzeni publicznej.
Plener spełnia cele edukacyjne określone przez program dydaktyczny Wydziału Rzeźby. Głównym celem jest zapoznanie studentów z możliwościami urządzeń do pracy z żywicą wykorzystującymi zaawansowane technologie. Poza realizacją projektów w tym materiale, proponujemy również zajęcia w postaci wykładów, ćwiczeń wykorzystujących „nowe technologie” będące trwałym zasobem naszego Wydziału i Uczelni takimi jak Studio Holograficzne, druk 3d, dron, frezarka CNC itp.. Poza dydaktykami związanymi z Wydziałem Rzeźby na plener zaproszeni zostali pedagodzy wraz ze studentami związani z Wydziałem Architektury i Wzornictwa UAP. Plener wzbogacą także zaproszeni goście ze znaczących ośrodków akademickich w Polsce – ASP Kraków, ASP Wrocław, ASP Warszawa, ASP Gdańsk. Międzyszkolna forma współpracy ma na celu wymianę doświadczeń i poglądów w obszarze działań artystycznych. Wynikiem będą realizacje, prezentowane na poplenerowej wystawie. Wymaganym efektem pleneru jest zrealizowanie projektu będącego odpowiedzią na wybrane zagadnienie w określonym materiale lub z wykorzystaniem wybranych, dostępnych technologii po wcześniejszym zatwierdzeniu projektu przez kolegium pedagogiczne. Istnieje możliwość realizacji projektu o charakterze monumentalnym, do 3m wysokości, przez grupę studentów. Grupa taka może składać się maksymalnie z czterech osób. Wymagana realizacja indywidualna powinna uwzględniać wymiar ok 1m wysokości.
Plener realizowany jest w ramach programu badań – Eksperymentalne zastosowanie tworzyw sztucznych w plenerowych działaniach artystycznych. Potencjał form syntetycznych i czynniki atmosferyczne w procesie technologicznym 2017-2019.


TECHNO/ART/YKULACJE
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
dotyczącą problematyki nowoczesnych technik realizacyjnych i rozwoju nowych środków i metod obrazowania w kontekście współczesnej edukacji artystycznej.
ZAKRES PROBLEMOWY KONFERENCJI//
Perspektywy sztuki wobec nowych materiałów i technologii oraz środków przekazu internet – tv. Wpływ nowych technologii, w jakim sensie i do jakiego stopnia wpływają na model kształcenia? Oddziaływanie nowych mediów, technologii i trendów na działalność twórczą artystów i adeptów sztuki w obszarze rzeźby, obiektu artystycznego i przestrzeni; rozwijanie teorii związanej z definicją współczesnego dzieła sztuki i autorskiej wypowiedzi w rzeźbie,
działaniach przestrzennych i innych pokrewnych obszarach.
MIEJSCE I CZAS// 6 – 10 maja 2019 Ośrodek Plenerowy Uniwersytetu Artystycznego, Skoki, Zamkowa 1 – sala konferencyjna
Wykłady konferencyjne odbywają w godzinach 19.00 – 21.00
PRELEGENCI/
prof. Christos Mandzios [ASP Wrocław], dr hab. Jan Tutaj prof. ASP [ASP Kraków], dr hab. Maciej Aleksandrowicz prof. ASP [ASP Warszawa], dr Dariusz Sitek [ASP Gdańsk], dr Rafał Kotwis [UAP Poznań],dr Jarosław Bogucki [UAP Poznań]
06.05 – godz.20:00 (wtorek) – dr Rafał Kotwis ad.
07.05 – godz.19:00 (wtorek) – Maciej Aleksandrowicz prof. ASP, dr hab. Jan Tutaj prof. ASP
09.05 – godz.20:00 (środa) – dr Jarosław Bogucki ad.
09.05 – godz.19:00 (czwartek) – prof. Christos Mandzios, dr hab. Jan Tutaj prof.
KONFERENCJI TOWARZYSZYĆ BĘDĄ//
wystawy/
8.05 godz.19:00 – dr Jarosław Bogucki ad.- Kształt światła [rzeźba-Hologram]
6.05 godz.19:00 – dr Rafał Kotwis ad. – Kuszenie Zbrusha II [druk 3d – technologia addytywna LPD – Layer Plastic Deposition] poplenerowa wystawa prac studentów kierunku Rzeźba, Wydziału Rzeźby
KOMITET ORGANIZACYJNY/
dr Igor Mikoda – przewodniczący
prof. Wiesław Koronowski – moderator
PLENER/
Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski SKOKI’19 – Plener Wydziału Rzeźby organizowany w ramach Jubileuszu Stulecia Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z gościnnym udziałem: ASP Kraków, ASP Warszawa, ASP Gdańsk.
TYTUŁ// WOKÓŁ KULI
Realizacje w żywicy modułowych obiektów przestrzennych.
Plener trwający w dniach ma charakter warsztatu towarzyszącego konferencji.