Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Lewandowskiej, odbędzie się 17 grudnia 2018 roku, w Atrium Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ul. 23 Lutego 20
Tytuł rozprawy doktorskiej: Muzeum XXI wieku. Idea wystawy w dobie nowych technologii multimedialnych i wirtualnej rzeczywistości.
Promotor: dr hab. Dariusz Kuźma, prof. nadzw. UAP
Recenzenci: dr hab. Beata Szymańska, ASP w Gdańsku
prof. dr hab. Krzysztof Wołowski, prof. zw. ASP we Wrocławiu
Upublicznione dzieło, ukazuje dwie różne koncepcje wystawy, oparte na tej samej kolekcji i obejmujące tą samą przestrzeń wystawienniczą.

Pierwsza z nich to czasowa wystawa Smutkeliai. Litewskie świątki z kolekcji Gediminasa Petraitisa, została zrealizowana w Muzeum Etnograficznym, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu i prezentowana była od 14 października 2017 roku do 19 maja 2018 roku. Zrealizowana ekspozycja została oparta na obowiązującej strukturze wewnętrznej muzeum i możliwościach finansowych. Udostępnione obiekty stanowią zaledwie jedną trzecią kolekcji.
Narzędzia multimedialne, są tu środkiem dopełniającym i podkreślającym specyfikę przedstawianej problematyki wystawy. Niemniej użyte multimedia nie stanowią najnowszych, dostępnych na rynku technologii.

Druga koncepcja, unaocznia wszystkie funkcje jakie spełnia muzeum, wykorzystując przy tym najnowsze rozwiązania technologiczne. Głównym celem jest ukazanie pełnej kolekcji, wszystkich zgromadzonych obiektów. Narzędzia multimedialne, mają zapewnić dostęp do zdigitalizowanych materiałów, opisujących obiekt, ukazując tym samym szeroki kontekst eksponowanych obiektów, a także mają umożliwić prezentowanie artefaktów, niezależnie od stanu zachowania i trwających prac konserwatorskich. Nawet obiektów, których pełna forma fizyczna jest w danym momencie niedostępna. Narzędzia multimedialne są zintegrowane z elementami ekspozycji. W przestrzeni wystawienniczej, multimedia nie stanowią dominanty, ujawniają się dopiero w momencie styku odbiorcy z interaktywnym etalażem.