Maryna Mazur | WSCHÓD-ZACHÓD, PÓŁNOC-POŁUDNIE

3.12 – 8.12.2018

Galeria Rotunda 100/100

Tytuł instalacji odnosi się do kategorii czasoprzestrzennych: cyklu dobowego i czterech stron świata. Do każdego z czterech kolorów przypisana jest określona pozycja Słońca względem horyzontu.
Żółć i fiolet odpowiadają kierunkowi wschód-zachód, czerń i biel kierunkowi północ-południe.
Obecne w instalacji barwy nie są doświadczane wprost, lecz za pośrednictwem skonstruowanego przeze mnie kalejdoskopu. Obraz w kalejdoskopie zmienia się zależnie od tego, w którą stronę spojrzymy. Pozwala to uwypuklić różnice między poszczególnymi barwami. Kolor istotnie wpływa na obraz w kalejdoskopie, podobnie jak zmiany światła w cyklu dobowym wpływają na nasz obraz rzeczywistości. Tę zależność odnoszę do uwarunkowanych kulturowo odmiennych znaczeń.

dr Maryna Mazur – laborantka w III Pracowni Grafiki na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Ukończyła studia na Wydziale Grafiki ASP w Poznaniu w 2010 r. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Zajmuje się grafiką (druk wklęsły), malarstwem i fotografią.