Profesor Janusz Bałdyga | OBECNY. JESTEM ?
Postulat obecności / nieobecności we współczesnych strategiach artystycznych

21. 11. 2018, godz. 17.30

Atrium UAP, bud. B, ul. Lewandowskiej 20

Wykład otwarty odbywający się w ramach Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich i Studiów Doktoranckich


Obecność, do niedawna niepodważalna cecha działań w sferze sztuki akcji, coraz częściej zaczyna być kwestionowana jako jej podstawowy warunek. Inicjator zdarzenia i jego centralna postać usytuowana poza obszarem działania budzi wątpliwości a jednocześnie stawia istotne pytania o status obecności i potencjał nieobecności. Aktualne staje się pytanie o możliwość i sens uczestnictwa w dziele efemerycznym poprzez nieobecność. Analizujemy obecność rozumianą szerzej niż obecność bezpośrednia. Chodzi o problematykę związaną z reprezentowaniem siebie, zasięgiem tej reprezentacji warunkowanej potencjałem własnego ciała, możliwościami intelektualnymi i tradycją kulturową. Kategoria obecności nie stanowi wartości bezwzględnej, kształtuje ją konkretna dyscyplina sztuki stawiająca wymóg uczestnictwa bezpośredniego albo potencjalnego.