KONKURS edycja 2018
DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
WYDZIAŁU MALARSTWA I RYSUNKU

Dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku ogłasza Konkurs – edycja 2018 – na przyznanie
dofinansowania na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich.
Załącznikami do ogłoszenia są:

 •  Regulamin konkursu Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP na prowadzenie badań
  naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi
  młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowany z dotacji
  przyznanej przez MNiSW na rok 2018
 • Regulamin wydatkowania dotacji, zasady gospodarowania środkami dotacji celowej
  MNiSW na dofinasowanie działalności statutowej w części: „prowadzeniu badań
  naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi
  młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych
  w wewnętrznym trybie konkursowym” w 2018 roku w jednostce UAP – WMiR
 • Wniosek oraz Raport Młodzi_Doktoranci 2018

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
wersja elektroniczna (Word) na adres:
jolanta.grek@uap.edu.pl oraz agnieszka.lopez.chavez@uap.edu.pl
oraz papierowa Sekcja Programów Badawczych (pok. 308, budynek C, plac Wielkopolski 9)
do dnia 26 sierpnia 2018