Zapraszamy do udziału w konkursie na wykonanie rzeźby, organizowanym przez Urząd Miasta w Kołobrzegu.

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=107897