Wydziałowy plener rzeźbiarski pod hasłem Tensegrity

Plener spełniał cele edukacyjne określone przez program dydaktyczny Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych. Głównym celem było zapoznanie studentów z możliwościami zaawansowanych technologii urządzeń do pracy z żywicą syntetyczną. Poza realizacją projektów w tym materiale, odbyły się również zajęcia w postaci wykładów oraz ćwiczeń wykorzystujących nowe technologie będących trwałym zasobem naszego Wydziału i Uczelni, takie jak Studio Holograficzne, druk 3d, czy programy badawcze wykorzystujące nowe media typu dron, frezarka CNC itp..
Kierownikiem pleneru był dr Marcin Radziejewski ad.– Kierownik Zakładu Technik Realizacyjnych UAP, prowadzącymi plener byli prof. Wiesław Koronowski i dr Rafał Kotwis ad. Zespół ten, który jest stałym składem pedagogicznym plenerów uzupełnia też dr Jarosław Bogucki ad., dr Tomasz Drewicz ad., dr Dawid Szafrański ad.
Oprócz dydaktyków związanych z wydziałem Rzeźby i Działań Przestrzennych na plener zaproszeni zostali pedagodzy wraz ze studentami związani z Wydziałem Architektury i Wzornictwa UAP. Plener wzbogacili także zaproszeni goście z zaprzyjaźnionej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – grupa studentów wraz z prowadzącymi oraz Jarosław Koziara związany z festiwalem LANDART.